DSpace Repository

Вісники та науково-технічні збірники, журнали

Вісники та науково-технічні збірники, журнали

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Колич, Ольга; Сесюк, Юрій; Kolych, Olha; Sesiuk, Yuri; Колич, Ольга; Сесюк, Юрий (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Проаналізовано підходи до розуміння юридичного конфлікту в історичній ретроспективі та у сучасних наукових дослідженнях. Розглянуто правовий конфлікт як явище, об’єктивно притаманне для кожного суспільства. Визначено ...
 • Кельман, Михайло; Коваль, Ігор; Кельман, Ростислав; Kelman, Muhaylo; Koval, Igor; Kelman, Rostislav; Кельман, Михаил; Коваль, Игорь; Кельман, Ростислав (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  У статті подано теоретико-правову характеристику суверенітету сучасних держав із урахуванням його видів та особливостей його розвитку під впливом деяких процесів, що відображаються на його змісті. А також визначено чинники ...
 • Кельман, Михайло; Кристиняк, Мирослава; Kelman, Myhaylo; Kristinyak, Myroslava; Кельман, Михаил; Кристиняк, Мирослава (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  У статті досліджено наукові підходи до трактування поняття “еліти”, визначено ключові особливості діяльності сучасних еліт, досліджено їх головну роль в контексті сучасних процесів розвитку держави та зазначено важливість ...
 • Кельман, Михайло; Kelman, Myhaylo; Кельман, Михаил (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Розглянуто у науковому і концептуальному розумінні методологічні засади в юридичній науці. Критика стану методологічних досліджень у нашій науці, виходячи з мети, формування в Україні громадянського суспільства, побудови ...
 • Забзалюк, Дмитро; Zabzaliuk, Dmytro; Забзалюк, Дмитрий (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Здійснено теоретичний аналіз шляхів удосконалення організаційних форм адвокатського самоврядування в Україні. Досліджено, що адвокатське самоврядування є чітким показником розвитку інституту адвокатури, міцної й незалежної ...
 • Забзалюк, Дмитро; Zabzaliuk, Dmytro; Забзалюк, Дмитро (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Здійснено філософсько-правовий аналіз взаємодії, взаємозалежності та взаємовпливу права та правової свідомості. Досліджено, що правосвідомість є супутником права, а тому ми можемо виокремити притаманні їм спільні риси, а ...
 • Unknown author (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
 • Ковальчук, Олена; Сорочкіна, Олена; Kovalchuk, Olena; Sorochkina, Olena; Ковальчук, Елена; Сорочкина, Елена (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  З’ясовано особливості виникнення та розвитку основних моделей конституційного правосуддя. Становлення певної моделі конституційного контролю в кожній країні пов’язано із історичними, соціальними, економічними, національними, ...
 • Ковальчук, Віталій; Богів, Ярина; Kovalchuk, Vitaliy; Bohiv, Yaryna; Ковальчук, Виталий; Богив, Ярина (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  З’ясовано сутність народного суверенітету як правового феномену та запропоновано його авторське визначення для науки конституційного права. Доведено, що “народний суверенітет” є складним правовим поняттям, яке складається ...
 • Ромців, Олена; Romtsiv, Olena; Ромцив, Елена (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Присвячено дослідженню особливостей та вимог до процесу та алгоритмів гіпнорепродукції під час подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності.
 • Несімко, Олег; Гузела, Михайло; Nesimko, Oleg; Huzela, Muhajlo; Несимко, Олег; Гузела, Михаил (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  У цивілізованих демократичних державах невід’ємним фактором правової системи й основним недержавним інститутом захисту особистості, її прав і свобод є адвокатура. Так, адвокатура, в повному розумінні слова, визначає собою ...
 • Марисюк, Костянтин; Слотвінська, Наталія; Давидюк, Валентин; Marysyuk, Kostyantyn; Slotvinska, Natalia; Davidyuk, Valentin; Марысюк, Константин; Слотвинская, Наталия; Давыдюк, Валентин (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Відмежовано поняття “особа винного”, “особа злочинця” та “суб’єкт злочину”. Відтак проаналізовано групи ознак, що характеризують зазначені поняття. Встановлено, що беручи до уваги характеристики особи винного, під час ...
 • Лук’янова, Галина; Серкевич, Ірина; Lukianova, Halyna; Serkevych, Iryna; Лукьянова, Галина; Серкевич, Ирина (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Досліджено основні принципи міжнародного кримінального права та наведено їх класифікацію. Зазначено, що міжнародне кримінальне право є комплексною галуззю, тому окрім загальних принципів, характерних для внутрішньодержавного ...
 • Канцір, Володимир; Олійник, Христина; Kantsir, Volodymyr; Oliynyk, Christina; Канцир, Владимир; Олейник, Кристина (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Проаналізовано питання кримінальної відповідальності за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни за кримінальним законодавством іноземних держав. На підставі аналізу приписів кримінального ...
 • Гарасимів, Тарас; Harasymiv, Taras; Гарасымив, Тарас (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Відзначено, що університетська освіта формує сучасну креативну особистість, майбутнього фахівця глобалізованих економічних відносин, члена новітньої еліти українського суспільства та активного громадянина правої держави. ...
 • Гузела, Михайло; Huzela, Mykhailo; Гузела, Михаил (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Присвячено проблемі мутності процесуального примусу в процесі застосування запобіжних заходів, пов’язаних із частковим обмеженням свободи особи під час здійснення кримінального переслідування. Зокрема, проаналізовано ...
 • Гумін, Олексій; Строїч, Василь; Humin, Oleksiy; Stroyich, Vasyl; Гумин, Алексей; Строич, Василий (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  На основі системного підходу здійснено науково-методологічний аналіз дефініції механізму протидії злочинності як багаторівневої ієрархічної системи. Зазначено, що кожен рівень побудови визначається власним певним набором ...
 • Болібрух, Наталія; Якимова, Світлана; Bolibrukh, Natalia; Yakymova, Svitlana; Болибрух, Наталия; Якимова, Светлана (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Здійснено кримінологічний аналіз організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами закладів вищої освіти корисливо-насильницьких злочинів проти власності. Акцентовано увагу на особливостях профілактично-виховної ...
 • Римарчук, Рима; Сорока, Світлана; Rymarchuk, Ryma; Soroka, Svitlana; Римарчук, Рима; Сорока, Светлана (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Досліджено законодавство, яке регулює участь адвоката у цивільному процесі України. Проаналізовано діяльність адвокатів як правового інституту, який стоїть на захисті прав громадян і відображає стан і рівень демократії в ...
 • Німак, Марія; Nimak, Maria; Нимак, Мария (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Досліджено питання щодо прав та обов’язків нотаріуса відповідно до чинного законодавства, визначено можливості вчинення ним тих чи інших дій та доцільність передання йому державою окремих повноважень. Визначено міру ...
 • Личенко, Ірина; Lychenko, Iryna; Лыченко, Ирина (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Статтю присвячено визначенню загальних засад організації та функціонування адвокатури в зарубіжних країнах. Особливу увагу приділено аналізу первинних, вторинних та третинних рівнів, національних та наднаціональних ...
 • Дутко, Альона; Нагірняк, Олена; Dutko, Alona; Nagirniak, Elena; Дутко, Алена; Нагирняк, Елена (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Досліджено правову природу медіації як альтернативного способу вирішення спорів. Виокремлено перспективи застосування медіації під час вирішення саме сімейноправових спорів. Автори дають визначення сімейно-правового спору, ...
 • Долинська, Марія; Dolynska, Maria; Долинская, Мария (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Розглянуто особливості посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, посадовими та службовими особами закладів охорони здоров’я України. Проаналізовано нормативні акти, які регулюють порядок укладення ...
 • Василів, Соломія; Сорочкіна, Олена; Vasyliv, Solomia; Sorochkina, Elena; Васылив, Соломия; Сорочкина, Елена (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Проаналізовано основні особливості функціонування світових систем нотаріату. Запропоновано власне визначення поняття систем нотаріату. Висвітлено засади функціонування систем латинського (“civillaw”) та англосаксонського ...
 • Василів, Соломія; Vasyliv, Solomia; Васылив, Соломия (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Досліджено правовий статус суду як суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин. Висвітлено основні питання судової юрисдикції цивільних справ, видової характеристики цивільної юрисдикції, розмежування процесуальних ...
 • Терлюк, Іван; Терлюк, Олексій; Terlyuk, Ivan; Terlyuk, Oleksiy; Терлюк, Иван; Терлюк, Алексей (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Досліджено інституційний аспект політики захисту інформації українських національних державних формацій революційної хвилі 1917–1921 рр. Висловлено думку про загалом недостатню увагу національних українських державних ...
 • Хомишин, Ірина; Khomyshyn, Iryna; Хомишин, Ирина (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  У статті окреслено проблеми, з якими зіткнулась система освіти і ринок праці, наголошено на недостатньому рівні готовності випускників закладів освіти до професійної діяльності. Здійснено аналіз нормативно-правової бази ...
 • Остапенко, Олексій; Ostapenko, Oleksiy; Остапенко, Алексей (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  У статті розглянуто питання, пов’язані з адміністративно-правовим захистом земельних відносин в умовах ринкової економіки. Особливу увагу звернено на необхідність створення окремої глави у Кодексі України про адміністративні ...
 • Носкова, Марина; Noskova, Maryna; Носкова, Марина (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  У статті досліджено основні зарубіжні моделі функціонування ризикоорієнтованої системи податкового контролю. Здійснено пошук напрямів залучення іноземного досвіду для вдосконалення вітчизняної системи податкового контролю ...
 • Лук’янова, Галина; Lukianova, Halyna; Лукьянова, Галина (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  У статті досліджено роль та значення основних принципів права у формуванні адміністративного права. Зазначено, що найважливішим завданням сучасного етапу розвитку адміністративного права є правове забезпечення функціонування ...
 • Чорнописька, Вікторія; Chornopyska, Victoriya; Чорнописька, Виктория (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  У статті з’ясовано, що правові цінності є визначальним елементом правового впливу на соціум, які здійснюють істотний вплив на механізм правового регулювання. Визначено, що правові цінності, по-перше, взаємопов’язані з ...
 • Турянський, Юрій; Turiansky, Yuriy; Турянский, Юрий (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Стаття присвячена аналізу потреби оновлення парадигми правового регулювання вживання наркотиків у контексті появи новітніх глобальних викликів та прав людини нового покоління. Проаналізовано міжнародну базу у сфері протидії ...
 • Токарська, Антоніна; Tokarska, Antonina; Токарская, Антонина (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Стаття репрезентує законодавчі проекти змін щодо Закону про друковані засоби масової інформації, зокрема Закону про медіа і закону про дезінформацію. Схарактеризовано особливості сучасного етапу комунікації і функціонування ...
 • Сливка, Степан; Slyvka, Stepan; Сливка, Степан (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Одна із онтологічних проблем людини міститься в її поведінці. Початок цієї проблеми – непослух Бога першої людини, внаслідок чого почали виникати поведінкові проблеми у земній життєдіяльності. Людина не повністю зрозуміла ...
 • Попадинець, Галина; Popadynets, Halina; Попадинець, Галина (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Побудова демократичної, правової держави немислима без утвердження справедливості, правової і матеріальної захищеності особи, взаємної відповідальності особи і держави, удосконалення законодавства і правової культури ...
 • Кристиняк, Мирослава; Kristinyak, Myroslava; Кристиняк, Мирослава (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  У статті окреслено специфічні риси сучасної політичної еліти, розглянуто основні проблеми їхньої діяльності у державі та на основі цього запропоновано основні шляхи вдосконалення процесу роботи політичної еліти з метою ...
 • Лепісевич, Петро; Макарчук, Володимир; Lepisevych, Petro; Makarchuk, Volodymyr; Леписевич, Петр; Макарчук, Владимир (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  У статті порушено питання достовірності двосторонніх втрат у протистоянні радянської репресивної машини, з одного боку, і українського збройного підпілля, з іншого. Використано документи з фондів Державного архіву Російської ...
 • Hepokur, Ceylan; Nursevin Öztop, H.; Saraydin, Dursun (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Одержано полімери «з молекулярними відтисками» (молекулярно імпринтовані полімери, MIП) для високоселективного розпізнавання серотоніну. Як мономери для одержання МІП використано акриламід, метакрилову кислоту та метакриламид. ...
 • Cordeiro, Suellem B.; Maria de Fatima V. Marques (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Синтезовано та встановлено характеритики постметалоценових комплексів на основі біс(іміно) піридинового заліза (носій – кремнезем) з аміногрупами для полімеризації етилену. Виявлено, що взаємодія цих комплексів і метилалюмоксана ...
 • Konyk, Mariya; Romaka, Lyubov; Demchenko, Pavlo; Romaka, Vitaliy; Krayovskyy, Volodymyr; Rokomanyuk, Mariya (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Діаграма фазових рівноваг потрійної системи Y-Cu-Ge побудована за 870 К методами рентгенівської дифракції, металографічного аналізу і енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії в повному концентраційному інтервалі. ...
 • Katkar, Santosh Shriram; Kategaonkar, Amol Haridas; Vidhate, Kaluram N. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Методом ко-осадження вивчено ряд змішаних оксидів металів Mg-Al, фізико-хімічні властивості яких визначені за допомогою методів РСА, РЕМ, ЕРС, ТЕМ, БЕТ та СО2-ТДС. Розроблено ефективний та простий метод синтезу халконів з ...
 • Coronel, Stalin; Pauker, Christian Sandoval; Jentzsch, Paul Vargas; Torre, Ernesto de la; Endara, Diana; Muñoz-Bisesti, Florinella (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Досліджено імпрегнацію діоксиду титану та міді на активоване вугілля (AC) з метою видалення фенолу. З урахуванням кількості каталізатора і ступеня деградації фенолу було обрано та охарактеризовано чотири композити. Встановлено, ...
 • Aouf, Zineb; Boughaba, Sara; Lakrout, Salah; Bechiri, Ouahiba; Aouf, Nour-Eddine (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Розроблено каталітичний процес гідрофонфонілювання альдегідів загальної формули H6P2W18O62·14H2O. Для отримання α-гідроксифосфонатів різні альдегіди піддавали взаємодії з діетилфосфітом у присутності 1 % гетерополікислоти ...
 • Lanez, Elhafnaoui; Bechki, Lazhar; Lanez, Touhami (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Синтезовані три ферроценілметилнуклеїнові основи (FcMeNb). За допомогою методів циклічної вольтамперометрії, абсорбційної електронної спектроскопії, Фур‘є-спектроскопії та ЯМР-спектроскопії охарактеризовано синтезовані ...
 • Contents 
  Unknown author (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
 • Tymoshuk, Oleksandr; Oleksiv, Lesia; Rydchuk, Petro; Chaban, Taras; Tymoshuk, Svitlana; Matiychuk, Vasyl (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Спектрофотометричним методом досліджено взаємодію йонів Pt(IV) з новими похідними азолідонів. Розроблено методику спектрофотометричного визначення платини(IV) за допомогою 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону за ...
 • Melnyk, Stepan; Melnyk, Yuriy; Dzinyak, Bohdan; Pikh, Zorian (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Досліджено вплив виду ферментного препарату бактеріальної α-амілази і температури на накопичення розчинних сухих речовин та редукуючих цукрів у процесі термоферментативної обробки замісу з пшениці. Показано кореляцію між ...
 • Koval, Iryna; Starchevskyy, Volodymyr (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Досліджено знезараження води від бактерій роду Diplococcus, S.lutea, B.cereus, Ps.fluorescens та дріжджів Sacch.cerevisiae за одночасної дії газ/УЗ як мікроорганізми, які були визначені в природних та стічних водах в ...
 • Slyuzar, Andriy; Znak, Zenoviy; Kalymon, Yaroslaw; Helesh, Andriy (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Визначено коефіцієнт прискорення абсорбції кисню повітря хінгідронним поглинальним розчином в апараті з суцільним барботажним шаром, а також константу швидкості реакції між хемосорбованим киснем і відновною формою олігомерів ...
 • Demchuk, Yuriy; Gunka, Volodymyr; Pyshyev, Serhiy; Sidun, Iurii; Hrynchuk, Yurii; Kucinska-Lipka, Justyna; Bratychak, Michael (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  З бітумів, модифікованих феноло-крезолоформальдегідною смолою (ФіКС-Ф), виготовлені дорожні повільнорозкладні монофазні катіонні бітумні емульсії для застосування як зв’язучого для тонкошарових покриттів з литих емульсійних ...
 • Ravichand, Kancharla; Kumar, Vadeghar Ramesh; Reddy, Ginuga Prabhaker; Sridhar, Sundergopal (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Проведено гідрофілізацію полівініліденфлуоридних мембран (ПВДФ) внаслідок змішування з полівініловим спиртом (ПВС), і подальшим зшиванням із глутаральдегідом. Синтезовані мембрани досліджені в процесах очищення поверхневих ...
 • Patrylak, Lyubov; Krylova, Mariya; Pertko, Oleksandra; Voloshyna, Yuliya; Yakovenko, Angela (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Синтезовано зразки нікельвмісного морденіту внаслідок просочування із водних розчинів нітрату нікелю. З використанням методу низькотемпературної адсорбції/ десорбції азоту та мікроімпульсної ізомеризації н-гексану вивчено ...
 • Mammadov, Asif; Pashazade, Gunel; Gasymova, Afarida; Sharifova, Ulviya (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Вивчено умови відновлення концентратів титану-магнетиту (основні компоненти Fe 52–54 % та TiO2 5–7 %) природним газом для одержання порошку заліза та титанової фракції. З використанням теорії гранулювання в барабанному ...
 • Pilipenko, Alexei; Maizelis, Antonina; Pancheva, Hanna; Zhelavska, Yulia (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Приведені результати дослідження впливу параметрів електролізу на процес оксидування титанового сплаву ВТ6 у розчинах оксалатної кислоти. Показано, що характер формувальних залежностей зразків сплаву залежить від величини ...
 • Perekhoda, Lina; Georgiyants, Victoria; Yeromina, Hanna; Drapak, Iryna; Lubenets, Vira; Ieromina, Zinaida; Sych, Irina; Severina, Hanna; Demchenko, Anatoly (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  У рамках наших постійних досліджень щодо потенційних антигіпертензивних агентів серед похідних морфоліну та піперидину було розроблено та синтезовано 10 нових цільових сполук, що містять 1,2,4-тріазольний та морфоліновий ...
 • Tokareva, Maria; Tokarev, Stanislav; Vostres, Volodymyr; Tokarev, Viktor (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Термічний розклад пероксидних груп у структурі коолігомеру малеїнового ангідриду з 5-третбутилперокси-5-метилгекс-1-ен-3-іном, а також його амінопохідної, іммобілізованих на поверхніх різних видів SiO2 було досліджено за ...
 • Bilous, Tetiana; Tulskaya, Alena; Ryshchenko, Igor; Chahine, Issam; Bairachnyi, Volodymyr (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Вивчена кінетика анодних процесів на Pt/PtO та PbO2 анодах у водних розчинах оцтової кислоти. Встановлено, що додавання сульфатної кислоти має каталітичний ефект в електрохімічному синтезі пероксиоцтової кислоти. Обґрунтовано ...
 • Ranskiy, Anatoliy; Gordienko, Olga; Didenko, Natalia; Titov, Taras; Khutko, Maryna (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Синтезовано нові координаційні сполуки купруму(II) із заміщеними тіоамідами загальної формули [Сu(HL6-9)2X2]2 та CuL2 6-9. Досліджено реакції послідовного нуклеофільного заміщення/елімінування SN 1/E1 в октаедричному комплексі ...
 • Skiba, Margarita; Pivovarov, Alexander; Vorobyova, Viktoria (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  За допомогою контактної нерівноважної низькотемпературної плазми одержані наночастинки срібла (AgНЧ) із застосуванням полівінілпіролідону (ПВП) як стабілізуючого агенту. Вивчено вплив концентрації ПВП на ефективність ...
 • Sharif, Sharifah Norain Mohd; Hashim, Norhayati; Isa, Illyas Md; Mamat, Mazidah; Ali, Noorshida Mohd; Bakar, Suriani Abu; Hussein, Mohd Zobir; Mustafar, Suzaliza (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Методом спільного осадження одержані нові нанокомпозити, що містять подвійний гідроксид цинку/алюмінію інтеркальований клопіралідом (Zn/Al-LDHCP). За допомогою порошкової дифракції (PXRD) підтверджено виникнення інтеркаляції. ...
 • Kimi, Melody; Safiuddin, Bibie Nur Syafiqah; Pang, Suh Cem (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Наночастинки CuMnx /активоване вугілля (AВ, x = 0,1; 0,2; 0,5 і 1) отримували методом висадження. Вивчено каталітичну характеристику CuMnx /AВ для окиснення бензилового спирту до бензальдегіду. Показано, що молярне ...
 • Semeniuk, Ihor; Kochubei, Viktoria; Skorokhoda, Volodymyr; Pokynbroda, Tetyana; Midyana, Halyna; Karpenko, Elena; Melnyk, Viktor (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Одержано нові продукти біосинтезу штаму Pseudomonas sp. PS-17: біогенні поверхнево-активні речовини (рамноліпідний біокомплекс, дирамноліпід та екзополісахарид) і біополімер полігідроксіалканоат. Вивчено процес ...
 • Attar, Tarik; Messaoudi, Boulanouar; Benhadria, Naceur (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Проведені теоретичні дослідження виявлення слідів міді у водному розчині з використанням двох похідних тіосемікарбазидів як лігандів: 4-етил-3-тіосемікарбазиду і тіосемікарбазиду. Експериментальні дослідження проведені ...
 • Mohamadpour, Farzaneh (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Досліджено октадекагідрат алюмінію сульфату (Al2(SO4)3·18H2O) як ефективний та екологічно безпечний каталізатор для одностадійного чотирикомпонентного синтезу багатозаміщених дигідропірол-2-онів за реакцією діалкилацетил ...
 • Korchak, Bohdan; Grynyshyn, Oleg; Chervinskyy, Taras; Shapoval, Pavlo; Nagurskyy, Andriy (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Вивчено фізико-хімічні властивості та груповий склад відпрацьованих мінеральних моторних олив М-10ДМ та NORMAL 15W40, а також фракцій, одержаних внаслідок їх термоокиснювальної регенерації. Наведено результати ІЧ-спектроскопічного ...
 • Contents 
  Unknown author (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
 • Korchuganova, Olena; Tantsiura, Emiliia; Ozheredova, Marina; Afonina, Iryna (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Отримано та досліджено зразки безнатрійового нікель гідроксикарбонату для нанорозмірних каталізаторів. Розраховано співвідношення кристалічної води, кількості гідроксиду нікелю та карбонату. Рентгенофазовим аналізом ...
 • Jose, Rodriguez Garcia; Eddie, Armendariz Mireles; Roque, Lopez Ceballos; Enrique, Rocha Rangel; Ricardo, Lopez Garcia; Torres, Jaime Hinojosa (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Виготовлено композитний матеріал з порошковим наповнювачем з суміші цементу, гравію та води з додаванням порошку поліепоксиду та/або пінополістиролу. З метою ущільнення кожну суміш виливали в прес-форму, залишаючи протягом ...
 • Semenyshyn, Yevgen; Atamanyuk, Volodymyr; Rymar, Tetiana; Ivashchuk, Oleksandr; Hlukhaniuk, Anna (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Вивчено механізм та кінетику вилучення цільових компонентів з мінеральної сировини (сульфуру з сірчаної руди тетрахлоретиленом, Al2O3 з бокситових спеків NaOH, міді з руди та малахіту хлорною кислотою), а також з олій (з ...
 • Savvova, Oksana; Shymon, Vasyl; Fesenko, Oleksii; Babich, Olena; Alfeldii, Serhii (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Проаналізовано накопичений досвід у напрямку створення біоактивних ситалів для кісткових імплантатів та методів їх зміцнення. Обрано склади та синтезовано модельні стекла, досліджено взаємозв’язок кристалізаційної здатності ...
 • Shmandiy, Volodymyr; Kharlamova, Olena; Malovanyy, Myroslav; Bezdeneznych, Lilija; Rigas, Tetyana (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Запропоновано багатостадійний спосіб отримання адсорбенту підвищеної поглинальної здатності на основі відходів агропромислового комплексу, який включає оброблення сировини сульфатною кислотою, механохімічне модифікування, ...
 • Lucas G. P. Tienne; Fernanda D. P. B. Santos; Maria de Fatima V. Marques (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Комбінацією обробленої кислотою целюлози та хімічно адсорбованого оксиду титану(IV) на її поверхні одержано гібридний матеріал для оброблення води з метою розкладу органічних сполук. За ступенем деградації метилового ...
 • Shulga, Oksana; Chorna, Anastasia; Shulga, Sergii (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Проведено органолептичний аналіз їстівних плівок з картопляного крохмалю, хімічно модифікованого харчового крохмалю, виготовленого з високоамілозної кукурудзи, вуглеводного полімеру із воскової кукурудзи та спеціального ...
 • Levytska, Olena; Dolzhenkova, Olena; Sichevyi, Oleksii; Dorhanova, Larysa (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Показана проблема утворення та пошуку шляхів утилізації відходів очисних споруд та запропонована технологія їх термічного оброблення та використання як сировинний компонент при виготовленні стінових каменів. Як зв’язуюче ...
 • Slavgorodska, Maria; Kyrychenko, Alexander (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Розроблено атомістичну модель для молекулярно-динамічного моделювання (МД) нерозгалуженої поліакрилової кислоти (ПАК), яка містить два піренові зонди на кінцях ланцюга. За результатами МД моделювання будови та конформаційної ...
 • Skiba, Margarita; Kurmakova, Iryna; Bondar, Olena; Demchenko, Natalia; Vorobyova, Viktoria (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Одержано водні дисперсії наночасток срібла внаслідок вивантаження контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в присутності альгінату натрію (1,25–5,0 г/л). Формування часток срібла (до 100 нм) підтверджено методом ...
 • Azarifar, Davood; Badalkhani, Omolbanin; Chehregosha, Morteza; Jaymand, Mehdi (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Методом ко-осадження синтезовано наночастинки титаномагнетиту (Fe3-xTixO4 NPs) та проведено їх функціоналізацію з використанням 3-триметоксилілпропілхлоридного силанового агента і аспарагінату тетрабутиламонію за допомогою ...
 • Chebotarev, Alexander; Demchuk, Anhelina; Bevziuk, Kateryna; Snigur, Denys (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-24)
  Розроблені методики прямого спектрофотометричного визначення загального флуору у продуктах для гігієни порожнини рота з використанням змішанолігандного комплексу La(III) та алізарин-комплексону з флуоридйонами у присутності ...
 • Шевчук, В.; Озарків, І.; Shevchuk, V.; Ozarkiv, I. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
 • Заблоцький, Ф.; Савчук, С.; Zablotskyy, F.; Savchuk, S. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
 • Хоптар, А.; Khoptar, A. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
 • Бачишин, Б.; Bachyshyn, B. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
 • Кордуба, Ю.; Колгунов, В.; Korduba, Yu.; Kolhunov, V. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
 • Бондар, А.; Лепетюк, Б.; Тревого, І. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
  Описано життєвий шлях, професійну та наукову діяльність відомого українського геодезиста - Ладана Олександра Феодосійовича (1952-2020). Особливу увагу звернено на його діяльність на посаді директора Інституту “Укргеоінформ” ...
 • Горб, А.; Тревого, І.; Gorb, A.; Trevogo, I. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
  Проаналізовано мобільні системи, пропоновані на ринку, та їх компоненти, на основі яких сучасні розробники обладнання цього класу вибирають внутрішнє обладнання для проєктування нової системи. Роз'яснено основні теоретичні ...
 • Ступень, Н.; Рижок, З.; Stupen, N.; Ryzhok, Z. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
 • Unknown author (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
 • Губар, Ю.; Хавар, Ю.; Мошовська, Н.; Hubar, Yu.; Khavar, Yu.; Moshovska, N. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
 • Кірічек, Ю.; Гряник, В.; Kirichek, Yu.; Hryanyk, V. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
 • Янчук, Р.; Дмитрів, О.; Трохимець, С.; Прокопчук, А.; Yanchuk, R.; Dmytriv, O.; Trohimets, S.; Prokopchuk, A. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
 • Глотов, В.; Кравчук, Ю.; Процик, М.; Hlotov, V.; Kravchuk, Y.; Protsyk, M. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
 • Celms, A.; Trevoho, I.; Ratkevics, A.; Reke, I.; Sulakova, L. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
 • Unknown author (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
 • Говадікова, А.; Hovadikova, A. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
 • Карпінський, Ю.; Пащенко, В.; Karpinsky, Y.; Pashchenko, V. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
  Висвітлено наукову і виробничу діяльність відомого фахівця М. Трюхана
 • Тревого, І.; Задорожний, В.; Хоптар, А.; Trevoho, I.; Zadorozhnyy, V.; Khoptar, A. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
  Наведено інформацію про нові розробки, геодезичні та фотограмметричні прилади, системи та комплекси, новітні технології і напрями фахових досліджень на XXV ювілейному Світовому геодезичному конгресі “INTERGEO 2019” в ...
 • Тревого, І.; Задорожний, В.; Trevoho, I.; Zadorozhnyy, V. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
  Розглянуто реалізацію 12-річної наукової співпраці в підготовці бакалаврів, магістрів та докторів філософії за програмою науково-практичної міжнародної кооперації “Додаткова програма підготовки фахівців з подвійними ...
 • Тревого, І.; Савчук, С.; Trevoho, I.; Savchuk, S. (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 2020-01-22)
  Наведено інформацію про наукове видання - збірник наукових праць Західного геодезичного товариства “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”, яке успішно розвивається вже 25 років. Це провідний і авторитетний ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds