Browsing by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • Фіцик, Софія Олександрівна (Національний університет "Львівська політехніка", 2020)
  Дисертаційна робота охоплює дослідження поглядів В. Липинського про державу і право та питання доцільності й практичної можливості імплементації елементів запропонованої вченим консервативної ідеології в державне будівництво ...
 • Сльотов, Олексій Михайлович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020)
  Дисертаційна робота присвячена проблемі розроблення високоефективних фотодетекторів та світловипромінювальних структур із розширеним діапазоном робочих температур 300-570 К і радіаційно стійких параметрів. Опановано методику ...
 • Колич, Ольга; Сесюк, Юрій; Kolych, Olha; Sesiuk, Yuri; Колич, Ольга; Сесюк, Юрий (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Проаналізовано підходи до розуміння юридичного конфлікту в історичній ретроспективі та у сучасних наукових дослідженнях. Розглянуто правовий конфлікт як явище, об’єктивно притаманне для кожного суспільства. Визначено ...
 • Кельман, Михайло; Коваль, Ігор; Кельман, Ростислав; Kelman, Muhaylo; Koval, Igor; Kelman, Rostislav; Кельман, Михаил; Коваль, Игорь; Кельман, Ростислав (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  У статті подано теоретико-правову характеристику суверенітету сучасних держав із урахуванням його видів та особливостей його розвитку під впливом деяких процесів, що відображаються на його змісті. А також визначено чинники ...
 • Кельман, Михайло; Кристиняк, Мирослава; Kelman, Myhaylo; Kristinyak, Myroslava; Кельман, Михаил; Кристиняк, Мирослава (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  У статті досліджено наукові підходи до трактування поняття “еліти”, визначено ключові особливості діяльності сучасних еліт, досліджено їх головну роль в контексті сучасних процесів розвитку держави та зазначено важливість ...
 • Кельман, Михайло; Kelman, Myhaylo; Кельман, Михаил (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Розглянуто у науковому і концептуальному розумінні методологічні засади в юридичній науці. Критика стану методологічних досліджень у нашій науці, виходячи з мети, формування в Україні громадянського суспільства, побудови ...
 • Забзалюк, Дмитро; Zabzaliuk, Dmytro; Забзалюк, Дмитрий (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Здійснено теоретичний аналіз шляхів удосконалення організаційних форм адвокатського самоврядування в Україні. Досліджено, що адвокатське самоврядування є чітким показником розвитку інституту адвокатури, міцної й незалежної ...
 • Забзалюк, Дмитро; Zabzaliuk, Dmytro; Забзалюк, Дмитро (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Здійснено філософсько-правовий аналіз взаємодії, взаємозалежності та взаємовпливу права та правової свідомості. Досліджено, що правосвідомість є супутником права, а тому ми можемо виокремити притаманні їм спільні риси, а ...
 • Unknown author (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
 • Ковальчук, Олена; Сорочкіна, Олена; Kovalchuk, Olena; Sorochkina, Olena; Ковальчук, Елена; Сорочкина, Елена (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  З’ясовано особливості виникнення та розвитку основних моделей конституційного правосуддя. Становлення певної моделі конституційного контролю в кожній країні пов’язано із історичними, соціальними, економічними, національними, ...
 • Ковальчук, Віталій; Богів, Ярина; Kovalchuk, Vitaliy; Bohiv, Yaryna; Ковальчук, Виталий; Богив, Ярина (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  З’ясовано сутність народного суверенітету як правового феномену та запропоновано його авторське визначення для науки конституційного права. Доведено, що “народний суверенітет” є складним правовим поняттям, яке складається ...
 • Ромців, Олена; Romtsiv, Olena; Ромцив, Елена (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Присвячено дослідженню особливостей та вимог до процесу та алгоритмів гіпнорепродукції під час подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності.
 • Несімко, Олег; Гузела, Михайло; Nesimko, Oleg; Huzela, Muhajlo; Несимко, Олег; Гузела, Михаил (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  У цивілізованих демократичних державах невід’ємним фактором правової системи й основним недержавним інститутом захисту особистості, її прав і свобод є адвокатура. Так, адвокатура, в повному розумінні слова, визначає собою ...
 • Марисюк, Костянтин; Слотвінська, Наталія; Давидюк, Валентин; Marysyuk, Kostyantyn; Slotvinska, Natalia; Davidyuk, Valentin; Марысюк, Константин; Слотвинская, Наталия; Давыдюк, Валентин (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Відмежовано поняття “особа винного”, “особа злочинця” та “суб’єкт злочину”. Відтак проаналізовано групи ознак, що характеризують зазначені поняття. Встановлено, що беручи до уваги характеристики особи винного, під час ...
 • Лук’янова, Галина; Серкевич, Ірина; Lukianova, Halyna; Serkevych, Iryna; Лукьянова, Галина; Серкевич, Ирина (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Досліджено основні принципи міжнародного кримінального права та наведено їх класифікацію. Зазначено, що міжнародне кримінальне право є комплексною галуззю, тому окрім загальних принципів, характерних для внутрішньодержавного ...
 • Канцір, Володимир; Олійник, Христина; Kantsir, Volodymyr; Oliynyk, Christina; Канцир, Владимир; Олейник, Кристина (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Проаналізовано питання кримінальної відповідальності за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни за кримінальним законодавством іноземних держав. На підставі аналізу приписів кримінального ...
 • Гарасимів, Тарас; Harasymiv, Taras; Гарасымив, Тарас (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Відзначено, що університетська освіта формує сучасну креативну особистість, майбутнього фахівця глобалізованих економічних відносин, члена новітньої еліти українського суспільства та активного громадянина правої держави. ...
 • Гузела, Михайло; Huzela, Mykhailo; Гузела, Михаил (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Присвячено проблемі мутності процесуального примусу в процесі застосування запобіжних заходів, пов’язаних із частковим обмеженням свободи особи під час здійснення кримінального переслідування. Зокрема, проаналізовано ...
 • Гумін, Олексій; Строїч, Василь; Humin, Oleksiy; Stroyich, Vasyl; Гумин, Алексей; Строич, Василий (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  На основі системного підходу здійснено науково-методологічний аналіз дефініції механізму протидії злочинності як багаторівневої ієрархічної системи. Зазначено, що кожен рівень побудови визначається власним певним набором ...
 • Болібрух, Наталія; Якимова, Світлана; Bolibrukh, Natalia; Yakymova, Svitlana; Болибрух, Наталия; Якимова, Светлана (Видавництво Львівської політехнікиLviv Politechnic Publishing House, 20-02-24)
  Здійснено кримінологічний аналіз організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами закладів вищої освіти корисливо-насильницьких злочинів проти власності. Акцентовано увагу на особливостях профілактично-виховної ...