Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/997
Tytuł: Аналіз логістичних систем зберігання та перерозподілу зерна в зерновиробних і зерноспоживаючих регіонах
Authors: Савенко, І. І.
Cytat: Савенко І. І. Аналіз логістичних систем зберігання та перерозподілу зерна в зерновиробних і зерноспоживаючих регіонах / І. І. Савенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 633 : Логістика. – С. 621–626. – Бібліографія: 7 назв.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Проведено аналіз регіональних мереж зберігання та перерозподілу зерна зерновиробних і зерноспоживаючих регіонів на прикладі Львівської та Одеської областей, розглянуто можливість віднесення систем зберігання та перерозподілу зерна до логістичних систем, можливість застосування методики визначення координат логістичних розподільних центрів під час вибору місця розташування елеваторно-складських підприємств, визначено класифікаційні ознаки віднесення логістичних систем до експортно- та імпортно-орієнтованих типів, проаналізовано структури діючих мереж зберігання та перерозподілу зерна у визначених регіонах і обґрунтувано висновки щодо раціональності їх розміщення. The analysis of regional networks of storage and redistribution of grain of зерновиробних and зерноспоживаючих regions is conducted on the example of the Lvov and Odessa areas, possibility of taking of the systems of storage and redistribution of grain is considered to the logistic systems, possibility of application of method of determination of coordinates of logistic distributive centers at the choice of place location of elevator-ware-house enterprises, the classification signs of taking of the logistic systems are certain to to export –oriented and imported – oriented types, the structures of operating networks of storage and redistribution of grain in certain regions and обгрунтувано conclusions are analysed in relation to rationality of their placing.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/997
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Логістика. – 2008. – №633

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
89.pdf164,42 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi