Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/984
Tytuł: Споживче сприйняття реклами на ринку електроніки України
Authors: Примак, А.
Скринько, М. М.
Cytat: Примак А. Споживче сприйняття реклами на ринку електроніки України / А. Примак, М. М. Скринько // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 633 : Логістика. – С. 590–599. – Бібліографія: 11 назв.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Зростання конкуренції на світовому ринку призводить до збільшення кількості рекламних звернень, які впливають на споживачів. З кожним роком отримати позитивний ефект від вкладення коштів у рекламу стає все важче. Тому особливо актуальними зараз стають дослідження, пов’язані з вивченням особливостей сприйняття інформації людьми, що належать до різних сегментів впливу реклами на споживачів та її ефективності. Мета роботи – презентація результатів дослідження особливостей сприйняття реклами українськими споживачами на ринку побутової електроніки. Дослідження проводилось методом опитування через анкетування жителів України, які є споживачами побутової електроніки віком від 15 до 80 років різних професій та різного роду занять. Результати досліджень дали змогу виявити особливості сприйняття українськими споживачами рекламних звернень залежно від використання в них різних знаків, візуальних та вербальних компонентів, дизайнерських рішень відповідно до специфіки українського характеру та культурних цінностей. Growth of competition in the world market increased amounts of publicity appeals, which influenced on consumers. Every year to get a positive effect from investing money in advertising becomes all heavier. Therefore, especially actual researches become presently, related to the study of perception the information by people, which belong to the different segments, the influence of advertising on consumers and its efficiency. The main purpose of this article is to present the results of the original research about the features of advertising perception of the Ukrainian consumers at market of domestic electronics. Research was conducted by the method of questioning through the questionnaire of citizens of Ukraine, which are the consumers of domestic electronics in age from 15 to 80 years, with different professions and from different lines of business. The results of research enabled to find out the features of perception of publicity appeals the Ukrainian consumers depending on the use of different signs in them, visual and verbal components, designer decisions, in accordance with the specific of Ukrainian character and cultural values.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/984
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Логістика. – 2008. – №633

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
85.pdf448,12 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi