Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9796
Title: Інформаційне забезпечення процесу планування інвестиційної діяльності підприємств
Authors: Крет, І. З.
Сегедій, О. М.
Ємельянов, О. Ю.
Bibliographic description (Ukraine): Крет І. З. Інформаційне забезпечення процесу планування інвестиційної діяльності підприємств / І. З. Крет, О. М. Сегедій, О. Ю. Ємельянов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2004. – № 507 : Проблеми економіки та управління. – С. 101–105. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2004
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Розглянуто питання оцінки інвестиційного потенціалу підприємства. Подано перелік показників, інформація про які має найбільшу значущість для прийняття рішення про визначення обсягів інвестування розвитку підприємств. Запропоновано методику оцінки раціонального розміру інвестицій у підприємство. The article is devoted to the questions of a rating of investment potential of the enterprise. The list of parameters, the information about which has the greatest value for acceptance of the decision about the sizes of investment of development of the enterprise are submitted. The technique of a rating of rational size of the investments in the enterprise is offered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9796
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2004. – №507

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.