Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9577
Tytuł: Технологія управління витратами
Authors: Петрович, Й. М.
Захарчин, Г. М.
Cytat: Петрович Й. М. Технологія управління витратами / Й. М. Петрович, Г. М. Захарчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2004. – № 507 : Проблеми економіки та управління. – С. 5–12. – Бібліографія: 5 назви.
Data wydania: 2004
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Розглянуто технологію управління витратами в його єдиній системі через сукупність функцій, методів та інструментарію впливу на витрати, запропоновано альтернативні техніки управління витратами залежно від часового діапазону та цілей підприємства. The technology of management by expenses in his{its} uniform system through set of functions, methods and toolkit of influence on expenses is considered, managements alternative technics{technical equipment} of expenses are offered depending on a time range and then purposes of the enterprise.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9577
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми економіки та управління. – 2004. – №507

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
02.pdf1,98 MBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi