Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9552
Title: Систематизація критеріїв, метрик і шкал для оцінки якості програмних засобів
Authors: Ціделко, Владислав
Яремчук, Ніна
Шульгіна, Анастасія
Bibliographic description (Ukraine): Ціделко В. Систематизація критеріїв, метрик і шкал для оцінки якості програмних засобів / Владислав Ціделко, Ніна Яремчук, Анастасія Шульгіна // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003. – Випуск 62. – С. 81–88. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2003
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Наведено результати систематизації критеріїв, метрик і шкал, що застосовуються для визначення показників якості програмних засобів за допомогою узагальненого показника якості та профілю якості. Систематизацію виконано з використанням основних положень репрезентаційної теорії вимірювань, яка дає змогу виявити і теоретично обгрунтувати всі етапи процедури оцінювання якості програмних засобів. Приведены результаты систематизации критериев, метрик и шкал, которые используются при определении показателей качества программных средств с помощью обобщенного показателя качества и профиля качества. Систематизация проведена с использованием основных положений репрезентационной теории измерений и позволяет выявить и теоретически обосновать все этапы процедуры определения качества программных средств. In this work the results of systematization of criteria, metrics and scales that are used for determination of software products’ quality characteristics are represented. These quality characteristics are determined by using generalized quality characteristic or quality profile. The systematization was developed using basic concepts of measuring theory and it allows exploration and theoretical substantiation of all the software products’ quality assessment stages.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9552
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2003. – Випуск 62

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf2,76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.