Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9473
Title: Формально-граматичні особливості давньогрецьких складнопідрядних речень з підрядними відносними (означальними) в діалозі Платона "Крітон" та специфіка їх передачі в перекладах новогрецькою та українською мовами
Authors: Паращак, К. Д.
Bibliographic description (Ukraine): Паращак К. Д. Формально-граматичні особливості давньогрецьких складнопідрядних речень з підрядними відносними (означальними) в діалозі Платона "Крітон" та специфіка їх передачі в перекладах новогрецькою та українською мовами / К. Д. Паращак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 419 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 104–114. – Бібліографія: 22 назви.
Issue Date: 2001
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Для теоретичного мовознавства на сучасному етапі його розвитку характерний постійно зростаючий інтерес до комплексу проблем, пов’язаних зі співставним аналізом мов. При цьому в центрі уваги опиняються питання співставного аналізу як споріднених, так і неспоріднених мов на різних рівнях мови. Діалог Платона “Крітон” завдяки існуванню його перекладів на новогрецьку та українську мову є тим благодатним матеріалом, який дозволив здійснити співставне дослідження трьох мов на одному з рівнів мови – рівні гіпотаксису, оскільки текст діалога рясніє від великої кількості різних типів підрядних речень з властивою їм формально-граматичною структурою, зокрема відносно-означальних, та встановити як структурні подібності, так і структурні розбіжності конституційних одиниць як прояв своєрідної мовної картини світу в кожній з аналізованих мов. The modern époque of the development of the theoretical linguistics is characterized by constant interest concerning a complex of problems dealing with the lingvo contrastive analysis. The question that appears in the centre of attention in this process concerns analysis of the similar and non-similar languages on the different language levels. Plato’s dialogue “The Kriton” owing to its Modern Greek and Ukrainian translations is a magnificent material, which enables us to perform a contrastive research of the tree languages (ancient Greek, modern Greek and Ukrainian) on one of the language levels – on the level of hypo taxis; since the text of the dialogue is saturated with different types of the subordinate clauses with their characteristic formalgrammatical structures, and relative sentences in particular, and to trace as structural similarities as structural dissimilarities of the constitutional units as a reflection of the characteristic language picture of the world in each of the analyzed languages.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9473
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – 2001. – №419

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf3,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.