Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/913
Title: Актуальність персоналізму в маркетингових комунікаціях
Authors: Залужець, І. Р.
Кіндій, М. В.
Петрина, О. Б.
Bibliographic description (Ukraine): Залужець І. Р. Актуальність персоналізму в маркетингових комунікаціях / І. Р. Залужець, М. В. Кіндій, О. Б. Петрина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 633 : Логістика. – С. 236–242. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Розглянуто персоналізований продаж як важливий елемент комунікації підприємства з клієнтами, оскільки він є таким методом обслуговування клієнтів, який має великий вплив на рішення про купівлю, збільшуючи лояльність споживача до виробника. Успішна діяльність у торгівлі nґрунтується на професіоналізмі продавців, їхньому знанні технік персонального продажу, а також поведінці та очікуваннях споживачів. In the article personal selling is presented as a significant component of the company’s communication with its buyers as it is the way of serving clients which has a great impact on the buying decision, increasing customer loyalty. The successful performance is based on salespeople’s professionalism, their knowledge of personal selling techniques as well as customer behavior and expectations.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/913
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2008. – №633

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.pdf196,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.