Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8972
Tytuł: Організація диверсифікаційної політики в підприємницькій діяльності
Authors: Кузнецова, Т. О.
Панасюк, І. О.
Король, Б. О.
Cytat: Кузнецова Т. О. Організація диверсифікаційної політики в підприємницькій діяльності / Т. О. Кузнецова, І. О. Панасюк, Б. О. Король // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 417: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 125–131.
Data wydania: 2001
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Тенденції кооперування і спеціалізації виробництва радянської економіки спричинили створення монопродуктових підприємств-гігантів. З переходом до ринку переважна їх більшість опинилася у кризовому становищі через ризиковану орієнтацію на задоволення лише окремих потреб споживачів. Підвищити рівень конкурентоспроможності, розширити і урізноманітнити поле діяльності таких підприємств дає змогу диверсифікаційна політика. Подано пропозиції для аналітичної інтерпретації прогнозованих результатів удосконалення маркетингової діяльності. Tendencies of cooperation and specialization of an industry in the soviet economics gave in result a rise of gigantic enterprises. With a coming onto a market most of them found themselves in a crisis position as a result of a risical orientation on an only satisfaction of limited consuments needs. A diversificational politics permits rising of a level of competition ability, widening and variety growth of an activity field of such enterprises. There are given propositions for an analitical interpretation of forecasted results of improvement of a market activity.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8972
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2001. – №417

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
26.pdf1,95 MBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi