Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8878
Title: Формування рівнянь простору станів для довільних законів розподілу відмов та відновлень з використанням функції переходів
Authors: Лозинський, О. Ю.
Щербовських, С. В.
Bibliographic description (Ukraine): Лозинський О. Ю. Формування рівнянь простору станів для довільних законів розподілу відмов та відновлень з використанням функції переходів / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 511 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 58-63. – Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2004
Publisher: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract: Розглянуто проблеми, пов’язані із коректністю застосування неоднорідних марківських математичних моделей надійності щодо опису електротехнічних об’єктів. Проаналізовані постулати Пуассона та виведено рівняння простору станів, враховуючи допущення про те, що характеристики випадкових процеси відмов та відновлень підпорядковуються довільним законам розподілу. The paper deals with problems of correctness on-homogeneous Markov mathematic reliability models creating. On the assumption of arbitrary failure and renewal random process distributions Poisson postulates analysis and state space equations creating were made.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8878
Content type: Article
Appears in Collections:Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2004. – №511

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.pdf2,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.