Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8756
Title: Технологія отримання корпусів кранів з бронз у результаті екзотермічних реакцій
Authors: Жигуц, Ю. Ю.
Bibliographic description (Ukraine): Жигуц Ю. Ю. Технологія отримання корпусів кранів з бронз у результаті екзотермічних реакцій / Ю. Ю. Жигуц // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 515 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 117-122.
Issue Date: 2004
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Наведено результати отримання мідних сплавів нетрадиційною технологією термітного виплавляння. Теоретичні та експериментальні дослідження підтверджують можливість здійснення плавлень у металотермічних реакторах із збільшенням об’ємів завантаження шихти. Для покращання техніко-економічних показників технології синтезу використовується мливо бронзової та алюмінієвої стружки. The article under consideration deals with the possibilities of creating materials at the expense of "non-traditionally" technology, which contain, metallothermy and self-propagating high-temperature synthesis. A special attention is being paid to thermit mixtures in order to get copper alloys – bronzes and their practical application in production.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8756
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2004. – № 515

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf1,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.