Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/847
Tytuł: Еволюція лінгвонімів "язик – мова"
Authors: Фаріон, Ірина
Cytat: Фаріон І. Еволюція лінгвонімів "язик – мова" / Ірина Фаріон // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 620 : Проблеми української термінології. – С. 79–83. – Бібліографія: 18 назв.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: У статті досліджено еволюцію лінгвонімів язик – мова в контексті діяхронної практики вживання і зміни мовно-суспільної свідомости: від середньовічного, а відтак узвичаєного трактування й використання терміна «язик» (спершу й у значенні «народ») до запровадження у ХVI ст. десекуляризованого синоніма мова. Синонімне, але не однаково частотне вживання цих термінів аж до чверти ХХ ст. – свідчення тяглости «язикової традиції» і впливів інших слов’янських мов. In the paper evolution of linguonims язик – мова in conext of diachronic usage and changes of language and social sense: from medieval meaning язик (in meaning “people” too) to XVI century desecularized synonym мова.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/847
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми української термінології. – 2008. – №620

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
15.pdf255,19 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi