Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Rezultaty 1-65 z 65.
  • poprzedni
  • 1
  • następny
Pozycje polecane:
PreviewTypData wydaniaTytułAutor(zy)
Article2000Нестаціонарне температурне поле для скінченного циліндра при поверхневому локальному нагріванніСухорольський, М. А.; Тимошенко, Н. М.; Томецька, С. І.
Article2000Нелінійні перетворення кратних абстрактних вінерівських інтегралівГаврилів, О. С.
Article2000Про обернену задачу визначення коефіцієнта температуропровідностіПабирівська, Н. В.
Article2000Про умову скінченності дискретного спектра несамоспряженої моделі фрідріхса у просторі з вагоюЧеремних, Є. В.
Article2000Нечітка модель міжгалузевого балансуРибицька, Г. А.
Article2000Дослідження безмежних алгебраїчних систем задач дифракції плоских хвиль на обшитих свердловинах,заповнених рідиноюШвець, Л. П.
Article2000Рівняння термопружності для смуги із включенням прямокутної формиГавриш, В. І.; Волос, В. О.
Article2000Аналоги методу курпеля для диференціальних рівнянь з запізненнямДашко, О. М.
Article2000Умови виникнення двократних циклів дискретної неавтономної системиЗаяць, В. М.
Article2000Про розв'язування деяких двовимірних інтегральних та інтегродиференційних рівнянь за допомогою полігармонічних многочленівСтанкевич, В. З.; Стасюк, Б. М.
Article2000Асимптотичні формули для власних значень диференціально-граничного оператора непарного порядку в просторові вектор-функційШувар, О. Б.
Article2000Задача Коші для одного класу неоднорідних систем рівнянь із частинними похідними другого порядку за часомВоробець, М. Б.
Article2000Вектори експоненціального типу оператора диференціювання над простором ⊗ i Lp (R)Ряжська, В. А.
Article2000Сингулярно збурена задача Біцадзе-Самарського для звичайного диференцільного рівнянняВолошин, В. В.; Цимбал, В. М.
Article2000Метод параметрів відшкодування нижньої межі нулів алгебраїчних многочленів від двох дійсних зміннихЗахаревич, Л. І.; Коваль, Г. М.; Цегелик, Г. Г.
Article2000Застосування методу диференціювання за параметром до побудови розв'язку задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівняньЖелізняк, Й. Р.
Article2000Про властивості розв'язків узагальненого квазідиференціального рівняння другого порядкуМахней, О. В.
Article2000Моделювання кондуктивного-променевого теплообміну між тримачем та корпусом фото-електронного приладуГрицько, Є. Г.; Вовк, О. М.
Article2000Застосування методів декомпозиції області для розв'язання задачі усталеної напірної фільтраціїНаумко, О. І.; Савула, Я. Г.
Article2000Перетворення графів у ярусно-паралельну форму за допомогою матриць інциденційСавчак, І. Р.
Article2000Наближення оператора Урисона операторними поліномами типу Бернштейна в Lp [0,1] (1< p < ∞)Демків, І. І.
Article2000Побудова математичних макромоделей детектора АМ- сигналівТимощук, П. В.
Article2000Математичне моделювання та числове дослідження динаміки роботи генератора гармонійних синусоїдальних коливаньСлоньовський, Р. В.; Нечай, О. М.; Желяк, Р. І.
Article2000Вплив недосконало пружного матеріалу на коливання пластинки з циклічно діючим навантаженнямГонтар, В. Д.
Article2000Рекурентні формули для ланцюгових дробів з розгалуженнями вгору-внизКрупка, З. І.
Article2000Про реалізацію точних триточкових різницевих схем для монотонних звичайних диференціальних рівнянь другого порядкуКутнів, М. В.
Article2000Застосування однопараметричних агрегативно- ітеративних методів до лінійних інтегральних рівняньГук, В. М.
Article2000Результантна матриця многочленних матриць та її застосуванняПрокіп, В. М.
Article2000Двосторонні оцінки для власних функцій періодичної задачі штурма-ліувілляБандирський, Б. Й.
Article2000Статистичний підхід до оцінки надійності конструкційних матеріалівКвіт, Р. І.
Article2000Про напівскалярну еквівалентність многочленних матрицьПетричкович, В. М.
Article2000Використання двостороннього методу для монотонного оператора на прикладі системи диференціальних рівняньКравець, І. Т.
Article2000Двоточкова крайова задача для рівнянь із псевдодиференціальними операторамиСимотюк, М. М.
Article2000Нова методика побудови діагонально-неявних числових методів розв'язування жорстких диференціальних рівняньКровіцький, І. І.
Article2000До питання слабких розподілів на гільбертовому просторіГаврилів, О. С.; Остапович, Б. С.; Іванел, Т. В.
Article2000Двосторонні оцінки для власних функцій періодичної задачі Штурма-ЛіувілляБандирський, Б. Й.
Article2000Про апріорні оцінки розв'язків параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощиніМединський, І. П.
Article2000Бар'єри в областях з ребрами для квазілінійних еліптичних рівнянь другого порядкуПлеша, М. І.
Article2000Один алгоритм обчислення інтерполяційних сплайнів в просторі основних функційДанилович, В. П.; Ільницька, Т. М.
Article2000Математичні аспекти конвеєрного методу обробки інформаціїХудий, А. М.
Article2000Рекурентне співвідношення для узагальненого квазідиференціального рівняння другого порядкуСтасюк, М. Ф.; Власій, О. О.
Article2000Двостороння апроксимація розв’язків крайової задачі для звичайного диференціального рівняння першого порядкуМентинський, С. М.
Article2000Крайова задача з локальними багатоточковими умовами для неоднорідної полілінійної системи рівнянь із частинними похіднимиПлешівський, Я. М.
Article2000Реалізація методу суміжних квадрантів в обчислювальній мережіМаксимів, Є. М.; Складанівський, В. В.; Худий, М. І.; Томецький, М. І.
Article2000Багатоточкова задача для диференціального рівняння із частинними похідними, що розкладається в добуток лінійних відносно диференціювання множниківКлюс, І. С.; Нитребич, З. М.
Article2000Спектральні властивості нелокальної багатоточкової задачі для бігармонічного рівнянняБаранецький, Я. О.; Копчук-Кашецький, А. В.
Article2000Нелокальна двоточкова задача для систем з частинними похідними і змінними коефіцієнтамиІльків, В. С.; Пелех, Я. М.; Салига, Б. О.
Article2000Альтернативний ітераційний алгоритм для квазістатичної односторонньої термофрикційної задачі з ускладненими умовами контактної взаємодіїСкородинський, І. С.; Лазько, В. А.
Article2000Про І - радикалиМатурін, Ю. П.
Article2000Деякі класи розв`язків просторово-двовимірного рівняння ШредінґераПочинайко, М. Д.; Філь, Б. М.
Article2000Розклад за власними функціями скінченновимірних самоспряжених збурень сингулярних диференціальних операторівСторож, О. Г.
Article2000Умови зведення поліноміальних матриць одного класу до трикутного виглядуБілонога, Д. М.
Article2000Про один спосіб реалізації різнецевих схем під час розв'язання крайових задач для ЗДР другого порядкуЛазурчак, І. І.
Article2000Розв'язання одного параболічного рівняння дробово-раціональним методомБатюк, Ю. Р.; Мандзинець, І. В.
Article2000Особливості формалізації розпізнавання зображень в людино-машинних системах обробки візуальної інформаціїКамінський, Р. М.
Article2000Функціональне зображення вільної енергії моделі ізінга з біквадратичною взаємодією для s=3/2Рудавський, Ю. К.; Ватаманюк, О. З.
Article2000Інтегрування рівнянь суцільності для двовимірних неосесиметричних задач механіки в кругових областяхВігак, В. М.; Пушак, Я. С.
Article2000Узагальнені дискретно-неперервні крайові задачі для векторного квазідиференціального рівняння четвертого порядкуТацій, Р. М.; Стасюк, М. Ф.; Кісілевич, В. В.; Мазуренко, В. В.
Article2000Про дільники матриць та інваріанти перетворювальних матриць над комутативною областю елементарних дільниківЩедрик, В. П.
Article2000Про збіжність багатократних агрегативно-ітеративних алгоритмівПетрович, Р. Й.
Article2000Застосування одного двостороннього методу чаплигінського типу до рівнянь з недиференційовними операторамиСтолярчук, Р. Р.
Article2000Зміст до Вісника "Прикладна математика"-
Article2000Титульний аркуш до Вісника "Прикладна математика"-
Article2000Використання ланцюгових дробів для розрахунку хвилеводів складної формиАнджейчак, І. А.; Бойко, І. М.
Article2000Узагальнена апрксимація проміжних наближень в дробово-раціональних числових методахСлоньовський, Р. В.; Тесак, І. Є.
Rezultaty 1-65 z 65.
  • poprzedni
  • 1
  • następny