Пошук


Поточні фільтри:
Почати новий пошук
Додати фільтри:

Використовуйте фільтри для уточнення результатів пошуку.


Результати 1-100 зі 142 (час пошуку: 0.001 секунди).
Знайдені матеріали:
Попередній переглядТипДата випускуНазваАвтор(и)
Article2000Про один спосіб реалізації різнецевих схем під час розв'язання крайових задач для ЗДР другого порядкуЛазурчак, І. І.
Article2000Розв'язання одного параболічного рівняння дробово-раціональним методомБатюк, Ю. Р.; Мандзинець, І. В.
Article2000Розклад за власними функціями скінченновимірних самоспряжених збурень сингулярних диференціальних операторівСторож, О. Г.
Article2000Особливості формалізації розпізнавання зображень в людино-машинних системах обробки візуальної інформаціїКамінський, Р. М.
Article2000Узагальнена апрксимація проміжних наближень в дробово-раціональних числових методахСлоньовський, Р. В.; Тесак, І. Є.
Article2000Наближення оператора Урисона операторними поліномами типу Бернштейна в Lp [0,1] (1< p < ∞)Демків, І. І.
Article2000Рівняння термопружності для смуги із включенням прямокутної формиГавриш, В. І.; Волос, В. О.
Article2000Про умову скінченності дискретного спектра несамоспряженої моделі фрідріхса у просторі з вагоюЧеремних, Є. В.
Article2000Нечітка модель міжгалузевого балансуРибицька, Г. А.
Article2000Застосування однопараметричних агрегативно- ітеративних методів до лінійних інтегральних рівняньГук, В. М.
Article2000Результантна матриця многочленних матриць та її застосуванняПрокіп, В. М.
Article2000Двосторонні оцінки для власних функцій періодичної задачі штурма-ліувілляБандирський, Б. Й.
Article2000Статистичний підхід до оцінки надійності конструкційних матеріалівКвіт, Р. І.
Article2000Про напівскалярну еквівалентність многочленних матрицьПетричкович, В. М.
Article2000Використання двостороннього методу для монотонного оператора на прикладі системи диференціальних рівняньКравець, І. Т.
Article2000Двоточкова крайова задача для рівнянь із псевдодиференціальними операторамиСимотюк, М. М.
Article2000Нова методика побудови діагонально-неявних числових методів розв'язування жорстких диференціальних рівняньКровіцький, І. І.
Article2000Багатоточкова задача для диференціального рівняння із частинними похідними, що розкладається в добуток лінійних відносно диференціювання множниківКлюс, І. С.; Нитребич, З. М.
Article2000Спектральні властивості нелокальної багатоточкової задачі для бігармонічного рівнянняБаранецький, Я. О.; Копчук-Кашецький, А. В.
Article2000Про реалізацію точних триточкових різницевих схем для монотонних звичайних диференціальних рівнянь другого порядкуКутнів, М. В.
Article2000Рекурентні формули для ланцюгових дробів з розгалуженнями вгору-внизКрупка, З. І.
Article2000Двостороння апроксимація розв’язків крайової задачі для звичайного диференціального рівняння першого порядкуМентинський, С. М.
Article2000Крайова задача з локальними багатоточковими умовами для неоднорідної полілінійної системи рівнянь із частинними похіднимиПлешівський, Я. М.
Article2000Реалізація методу суміжних квадрантів в обчислювальній мережіМаксимів, Є. М.; Складанівський, В. В.; Худий, М. І.; Томецький, М. І.
Article2000Використання ланцюгових дробів для розрахунку хвилеводів складної формиАнджейчак, І. А.; Бойко, І. М.
Article2000Нелокальна двоточкова задача для систем з частинними похідними і змінними коефіцієнтамиІльків, В. С.; Пелех, Я. М.; Салига, Б. О.
Article2000Альтернативний ітераційний алгоритм для квазістатичної односторонньої термофрикційної задачі з ускладненими умовами контактної взаємодіїСкородинський, І. С.; Лазько, В. А.
Article2000Про І - радикалиМатурін, Ю. П.
Article2000Деякі класи розв`язків просторово-двовимірного рівняння ШредінґераПочинайко, М. Д.; Філь, Б. М.
Article2000Функціональне зображення вільної енергії моделі ізінга з біквадратичною взаємодією для s=3/2Рудавський, Ю. К.; Ватаманюк, О. З.
Article2000Інтегрування рівнянь суцільності для двовимірних неосесиметричних задач механіки в кругових областяхВігак, В. М.; Пушак, Я. С.
Article2000Узагальнені дискретно-неперервні крайові задачі для векторного квазідиференціального рівняння четвертого порядкуТацій, Р. М.; Стасюк, М. Ф.; Кісілевич, В. В.; Мазуренко, В. В.
Article2000Про дільники матриць та інваріанти перетворювальних матриць над комутативною областю елементарних дільниківЩедрик, В. П.
Article2000Про збіжність багатократних агрегативно-ітеративних алгоритмівПетрович, Р. Й.
Article2000Застосування одного двостороннього методу чаплигінського типу до рівнянь з недиференційовними операторамиСтолярчук, Р. Р.
Article2000Зміст до Вісника "Прикладна математика"-
Article2000Титульний аркуш до Вісника "Прикладна математика"-
Article2000Умови зведення поліноміальних матриць одного класу до трикутного виглядуБілонога, Д. М.
Article2000Математичні аспекти конвеєрного методу обробки інформаціїХудий, А. М.
Article2000Про апріорні оцінки розв'язків параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощиніМединський, І. П.
Article2000До питання слабких розподілів на гільбертовому просторіГаврилів, О. С.; Остапович, Б. С.; Іванел, Т. В.
Article2000Рекурентне співвідношення для узагальненого квазідиференціального рівняння другого порядкуСтасюк, М. Ф.; Власій, О. О.
Article2000Бар'єри в областях з ребрами для квазілінійних еліптичних рівнянь другого порядкуПлеша, М. І.
Article2000Один алгоритм обчислення інтерполяційних сплайнів в просторі основних функційДанилович, В. П.; Ільницька, Т. М.
Article2000Двосторонні оцінки для власних функцій періодичної задачі Штурма-ЛіувілляБандирський, Б. Й.
Article2000Побудова математичних макромоделей детектора АМ- сигналівТимощук, П. В.
Article2000Математичне моделювання та числове дослідження динаміки роботи генератора гармонійних синусоїдальних коливаньСлоньовський, Р. В.; Нечай, О. М.; Желяк, Р. І.
Article2000Вплив недосконало пружного матеріалу на коливання пластинки з циклічно діючим навантаженнямГонтар, В. Д.
Article2000Властивості поліномів на гільбертовому просторіЗагороднюк, А. В.
Article2000Створення моделі розрахунку електростатичних полів в електронній оптиціДудикевич, А. Т.; Підківка, Л. І.
Article2000Аналоги методу курпеля для диференціальних рівнянь з запізненнямДашко, О. М.
Article2000Умови виникнення двократних циклів дискретної неавтономної системиЗаяць, В. М.
Article2000Усереднення двочастотних систем із запізненням та ієрархією швидкостей фазБігун, Я. Й.
Article2000Про розв'язування деяких двовимірних інтегральних та інтегродиференційних рівнянь за допомогою полігармонічних многочленівСтанкевич, В. З.; Стасюк, Б. М.
Article2000Нелінійні перетворення кратних абстрактних вінерівських інтегралівГаврилів, О. С.
Article2000Нестаціонарне температурне поле для скінченного циліндра при поверхневому локальному нагріванніСухорольський, М. А.; Тимошенко, Н. М.; Томецька, С. І.
Article2000Дослідження безмежних алгебраїчних систем задач дифракції плоских хвиль на обшитих свердловинах,заповнених рідиноюШвець, Л. П.
Article2000Про обернену задачу визначення коефіцієнта температуропровідностіПабирівська, Н. В.
Article2000Застосування методів декомпозиції області для розв'язання задачі усталеної напірної фільтраціїНаумко, О. І.; Савула, Я. Г.
Article2000Перетворення графів у ярусно-паралельну форму за допомогою матриць інциденційСавчак, І. Р.
Article2000Задача Коші для одного класу неоднорідних систем рівнянь із частинними похідними другого порядку за часомВоробець, М. Б.
Article2000Вектори експоненціального типу оператора диференціювання над простором ⊗ i Lp (R)Ряжська, В. А.
Article2000Математичні моделі локальних збуреньСухорольський, М. А.; Микитюк, О. А.
Article2000Неперервна процедура Кіфера-Вольфовиця в марківському середовищіЧабанюк, Я. М.
Article2000Проблема математичної обробки експериментальних мессбауерівських спектрівТкачук, О. М.; Дудка, О. М.; Ткачук, В. М.
Article2000Розв'язання матричних поліноміальних рівнянь над полем довільної характеристикиХудий, М. І.; Максимів, Є. М.; Томецький, М. І.
Article2000Перетворення типу Гаусса-Вейєрштрасса формальних рядів Фур’є-ЛагерраГородецький, В. В.; Юдченко, С. С.
Article2000Адаптивний тунельний алгоритм пошуку глобального мініміму функції однієї змінноїГолуб, Б. М.; Оліярник, Ю. П.
Article2000До питання зображення рядом Тейлора функціоналів від кульових функцій на абстрактному вінерівському просторіГаврилів, О. С.
Article2000Ітераційний метод розв'язування певної нелінійної системи диференціальних рівнянь параболічного типуГачкевич, О.; Дзюбачик, О.; Івасько, Р.; Касперський, 3.; Солодяк, М.
Article2000Розв’язки однорідного еволюційного рівняння із самоспряженим оператором на (0, ∞)Горбачук, О. Л.
Article2000Крайова задача для безтипних диференціальних рівнянь із частинними похідними зі змінними коефіцієнтамиБілусяк, Н. І.
Article2000Спектральні властивості нелокальної багатоточкової задачі для диференціальних рівнянь у частинних похідних парного порядкуБаранецький, Я. О.; Василишин, Б. В.; Копчук-Кашецький, А. В.; Сохан, П. Л.
Article2000Задача з нелокальними умовами для одного класу систем рівнянь з частинними похідними зі змінними коефіцієнтамиГой, Т. П.
Article2000Алгоритми розвинення гіпергеометричних функцій Лаурічелли у гіллясті ланцюгові дробиГоєнко, Н. П.
Article2000Про псевдорадіальність а-розтягнутих просторівБокало, Б. М.
Article2000Диференціальні рівняння, які описують квазіусталене електромагнітне поле у феромагнітних тілахГачкевич, О.; Дзюбачик, О.; Івасько, Р.; Касперський, 3.; Солодяк, М.
Article2000Сингулярно збурена задача Біцадзе-Самарського для звичайного диференцільного рівнянняВолошин, В. В.; Цимбал, В. М.
Article2000Метод параметрів відшкодування нижньої межі нулів алгебраїчних многочленів від двох дійсних зміннихЗахаревич, Л. І.; Коваль, Г. М.; Цегелик, Г. Г.
Article2000Багатоточкова задача для слабконелінійних гіперболічних рівняньБернік, В. І.; Василишин, П. Б.; Пташник, Б. Й.
Article2000Алгебраїчні групи над квазіскінченними полямиАндрійчук, В. І.
Article2000Про порядок зростання розв’язків звичайного диференціального рівняння з узагальненими коефіцієнтами як функцій параметраТацій, Р. М.; Стасюк, М. Ф.; Мазуренко, В. В.
Article2000Зведення певного класу систем диференціальних рівнянь до L-діагонального виглядуШкіль, М. І.; Самусенко, П. Ф.
Article2000Про обчислювальну стійкість інтерполяційного методу мажорантного типу розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівняньЦегелик, Г. Г.; Федчишин, Н. В.
Article2000Системи двосторонніх диференціальних нерівностей з В-квазімонотонними правими частинамиУгрин, С. З.
Article2000Використання ланцюгових дробів для розв’язування матричних рівняньФедунець, Л. П.
Article2000Про фільтрації мультиплікативної групи тіла над загальним локальним полемСтахів, Л.
Article2000Про дуальність (D'+, D+)Шарин, С.
Article2000До геометрії розподілу гіперплощинних елементів напівкватерніонного просторуДомбровський, Р. Ф.; Осадца, І. С.
Article2000До обґрунтування наближених методів розв’язування квазілінійних законів збереження з негладкими даними задачіКазмерчук, А. І.
Article2000Швидкий алгоритм для обертання ганкелевих λ-матрицьКовальчук, О. Я.
Article2000Методи розв’язання імпульсних систем диференціальних рівнянь з параметрами і обмеженнямиЗахарійченко, Ю. О.
Article2000Розвиток прямих варіаційних методів у працях М. М. БоголюбоваЛучка, Т. Ф.
Article2000Про наближення оператора Урисона у випадку двох змінних операторними поліномами типу БернштейнаДемків, І. І.
Article2000Про локальну розв’язність задачі коші для квазілінійної параболічної системи зі слабким виродженням на початковій гіперплощиніМединський, І. П.
Article2000Крайова двоточкова нелокальна задача для лінійних диференціальних рівнянь з частинними похіднимиДасюк, Я. І.; Ільків, В. С.; Пукач, П. Я.
Article2000I-радикали та напівлокальні кільцяМатурін, Ю. П.
Article2000Узагальнені граничні значення розв'язку одного рівняння в згорткахДовганик, І. Д.
Article2000Згортка та перетворення Фур’є на просторах векторнозначних функцій експоненціального типуЛозинська, В. Я.
Article2000Розщеплення лінійних імпульсних сингулярно збурених систем із запізненнямКлевчук, І. І.
Результати 1-100 зі 142 (час пошуку: 0.001 секунди).