Пошук


Поточні фільтри:
Почати новий пошук
Додати фільтри:

Використовуйте фільтри для уточнення результатів пошуку.


Результати 1-100 зі 142 (час пошуку: 0.002 секунди).
Знайдені матеріали:
Попередній переглядТипДата випускуНазваАвтор(и)
Article2000Застосування однопараметричних агрегативно- ітеративних методів до лінійних інтегральних рівняньГук, В. М.
Article2000Результантна матриця многочленних матриць та її застосуванняПрокіп, В. М.
Article2000Двосторонні оцінки для власних функцій періодичної задачі штурма-ліувілляБандирський, Б. Й.
Article2000Статистичний підхід до оцінки надійності конструкційних матеріалівКвіт, Р. І.
Article2000Про напівскалярну еквівалентність многочленних матрицьПетричкович, В. М.
Article2000Використання двостороннього методу для монотонного оператора на прикладі системи диференціальних рівняньКравець, І. Т.
Article2000Двоточкова крайова задача для рівнянь із псевдодиференціальними операторамиСимотюк, М. М.
Article2000Нова методика побудови діагонально-неявних числових методів розв'язування жорстких диференціальних рівняньКровіцький, І. І.
Article2000Про реалізацію точних триточкових різницевих схем для монотонних звичайних диференціальних рівнянь другого порядкуКутнів, М. В.
Article2000Інтегрування рівнянь суцільності для двовимірних неосесиметричних задач механіки в кругових областяхВігак, В. М.; Пушак, Я. С.
Article2000Узагальнені дискретно-неперервні крайові задачі для векторного квазідиференціального рівняння четвертого порядкуТацій, Р. М.; Стасюк, М. Ф.; Кісілевич, В. В.; Мазуренко, В. В.
Article2000Про дільники матриць та інваріанти перетворювальних матриць над комутативною областю елементарних дільниківЩедрик, В. П.
Article2000Про збіжність багатократних агрегативно-ітеративних алгоритмівПетрович, Р. Й.
Article2000Застосування одного двостороннього методу чаплигінського типу до рівнянь з недиференційовними операторамиСтолярчук, Р. Р.
Article2000Зміст до Вісника "Прикладна математика"-
Article2000Титульний аркуш до Вісника "Прикладна математика"-
Article2000Розклад за власними функціями скінченновимірних самоспряжених збурень сингулярних диференціальних операторівСторож, О. Г.
Article2000Умови зведення поліноміальних матриць одного класу до трикутного виглядуБілонога, Д. М.
Article2000Функціональне зображення вільної енергії моделі ізінга з біквадратичною взаємодією для s=3/2Рудавський, Ю. К.; Ватаманюк, О. З.
Article2000Узагальнена апрксимація проміжних наближень в дробово-раціональних числових методахСлоньовський, Р. В.; Тесак, І. Є.
Article2000Рекурентні формули для ланцюгових дробів з розгалуженнями вгору-внизКрупка, З. І.
Article2000Побудова математичних макромоделей детектора АМ- сигналівТимощук, П. В.
Article2000Математичне моделювання та числове дослідження динаміки роботи генератора гармонійних синусоїдальних коливаньСлоньовський, Р. В.; Нечай, О. М.; Желяк, Р. І.
Article2000Вплив недосконало пружного матеріалу на коливання пластинки з циклічно діючим навантаженнямГонтар, В. Д.
Article2000Рекурентне співвідношення для узагальненого квазідиференціального рівняння другого порядкуСтасюк, М. Ф.; Власій, О. О.
Article2000Наближення оператора Урисона операторними поліномами типу Бернштейна в Lp [0,1] (1< p < ∞)Демків, І. І.
Article2000Про один спосіб реалізації різнецевих схем під час розв'язання крайових задач для ЗДР другого порядкуЛазурчак, І. І.
Article2000Розв'язання одного параболічного рівняння дробово-раціональним методомБатюк, Ю. Р.; Мандзинець, І. В.
Article2000Особливості формалізації розпізнавання зображень в людино-машинних системах обробки візуальної інформаціїКамінський, Р. М.
Article2000Двосторонні оцінки для власних функцій періодичної задачі Штурма-ЛіувілляБандирський, Б. Й.
Article2000Математичні аспекти конвеєрного методу обробки інформаціїХудий, А. М.
Article2000Бар'єри в областях з ребрами для квазілінійних еліптичних рівнянь другого порядкуПлеша, М. І.
Article2000Один алгоритм обчислення інтерполяційних сплайнів в просторі основних функційДанилович, В. П.; Ільницька, Т. М.
Article2000Нечітка модель міжгалузевого балансуРибицька, Г. А.
Article2000Нестаціонарне температурне поле для скінченного циліндра при поверхневому локальному нагріванніСухорольський, М. А.; Тимошенко, Н. М.; Томецька, С. І.
Article2000Дослідження безмежних алгебраїчних систем задач дифракції плоских хвиль на обшитих свердловинах,заповнених рідиноюШвець, Л. П.
Article2000Про обернену задачу визначення коефіцієнта температуропровідностіПабирівська, Н. В.
Article2000Про умову скінченності дискретного спектра несамоспряженої моделі фрідріхса у просторі з вагоюЧеремних, Є. В.
Article2000Нелінійні перетворення кратних абстрактних вінерівських інтегралівГаврилів, О. С.
Article2000Рівняння термопружності для смуги із включенням прямокутної формиГавриш, В. І.; Волос, В. О.
Article2000Багатоточкова задача для диференціального рівняння із частинними похідними, що розкладається в добуток лінійних відносно диференціювання множниківКлюс, І. С.; Нитребич, З. М.
Article2000Спектральні властивості нелокальної багатоточкової задачі для бігармонічного рівнянняБаранецький, Я. О.; Копчук-Кашецький, А. В.
Article2000Двостороння апроксимація розв’язків крайової задачі для звичайного диференціального рівняння першого порядкуМентинський, С. М.
Article2000Крайова задача з локальними багатоточковими умовами для неоднорідної полілінійної системи рівнянь із частинними похіднимиПлешівський, Я. М.
Article2000Реалізація методу суміжних квадрантів в обчислювальній мережіМаксимів, Є. М.; Складанівський, В. В.; Худий, М. І.; Томецький, М. І.
Article2000Про апріорні оцінки розв'язків параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощиніМединський, І. П.
Article2000До питання слабких розподілів на гільбертовому просторіГаврилів, О. С.; Остапович, Б. С.; Іванел, Т. В.
Article2000Використання ланцюгових дробів для розрахунку хвилеводів складної формиАнджейчак, І. А.; Бойко, І. М.
Article2000Нелокальна двоточкова задача для систем з частинними похідними і змінними коефіцієнтамиІльків, В. С.; Пелех, Я. М.; Салига, Б. О.
Article2000Альтернативний ітераційний алгоритм для квазістатичної односторонньої термофрикційної задачі з ускладненими умовами контактної взаємодіїСкородинський, І. С.; Лазько, В. А.
Article2000Про І - радикалиМатурін, Ю. П.
Article2000Деякі класи розв`язків просторово-двовимірного рівняння ШредінґераПочинайко, М. Д.; Філь, Б. М.
Article2000Усереднення двочастотних систем із запізненням та ієрархією швидкостей фазБігун, Я. Й.
Article2000Властивості поліномів на гільбертовому просторіЗагороднюк, А. В.
Article2000Створення моделі розрахунку електростатичних полів в електронній оптиціДудикевич, А. Т.; Підківка, Л. І.
Article2000Про розв'язування деяких двовимірних інтегральних та інтегродиференційних рівнянь за допомогою полігармонічних многочленівСтанкевич, В. З.; Стасюк, Б. М.
Other2000Титульний аркуш до Вісника «Прикладна математика» № 411-
Article2000Про нулі розв'язків рівняння Сена-ВіттенаПелих, В. О.
Article2000Оцінка в середньому квадратичному розв’язку задачі Коші для лінійного інтегро-диференціального рівняння параболічного типу з пуассонівськими збуреннямиПерун, Г. М.
Other2000Зміст до Вісника «Прикладна математика» № 411-
Article2000Моделювання профілів деформації поверхневих шарів монокристалівКравець, В. І.; Пилипів, В. М.
Article2000Задача типу Діріхле для неізотропних рівнянь із частинними похіднимиМельник, О. М.; Миколик, А. Д.; Пташник, Б. Й.
Article2000Лежандрівські перетворення другого ряду в механіці релятивіської дзиґиМацюк, Р. Я.
Article2000Аналіз методів знаходження власних значень для крайових задач з періодичними умовамиЛазурчак, І. І.; Бандирський, Б. Й.
Article2000Псевдочаплигінські і псевдокурпелеві двосторонні ітераційні процеси для диференціальних рівняньДашко, О. М.
Article2000Про крайову задачу з рухомою межею для параболічних рівнянь другого порядкуМатійчук, М. І.
Article2000Про локальну розв’язність задачі коші для квазілінійної параболічної системи зі слабким виродженням на початковій гіперплощиніМединський, І. П.
Article2000Двосторонні інтегральні нерівності з багатьма незалежними змінними для рівнянь з частковою ліпшицієвістюКопач, М. І.
Article2000Про структуру фундаментального розв’язку задачі Коші для еліптико-параболічних рівнянь, що узагальнюють рівняння дифузії з інерцієюМалицька, Г. П.
Article2000Крайова двоточкова нелокальна задача для лінійних диференціальних рівнянь з частинними похіднимиДасюк, Я. І.; Ільків, В. С.; Пукач, П. Я.
Article2000Застосування двосторонніх ітерацій до наближеного розв’язання крайових задачМентинський, С. М.
Article2000Нелінійні інтегральні рівняння зі слабкою нелінійністю та обмеженнями на шукану функціюКовтун, О. І.
Article2000Псевдометризація близьких до нормальних функторів в категорії компактівНикифорчин, О. Р.
Article2000I-радикали та напівлокальні кільцяМатурін, Ю. П.
Article2000Внутрішня гладкість розв'язку мішаної задачі для еволюційної системи з виродженнямЛавренюк, С. П.; Процах, Н. П.
Article2000Числова реалізація проекційно-ітеративного методу для лінійних сингулярних інтегральних рівнянь з ядром ГільбертаВозняк, Л. С.
Article2000Кратні різновиди багатопараметричних агрегативно-ітераційних методів для систем лінійних алгебраїчних рівняньГук, В. M.; Костишин, Л. П.
Article2000Аналоги методу курпеля для диференціальних рівнянь з запізненнямДашко, О. М.
Article2000Умови виникнення двократних циклів дискретної неавтономної системиЗаяць, В. М.
Article2000Задача Фур'є для системи рівнянь дифузії з функціоналамиБокало, М. М.; Дмитрів, В. М.
Article2000Параболічні області обчислювальної стійкості гіллястих ланцюгових дробів з комплексними елементамиБоднар, Д. І.; Гладун, В. Р.
Article2000Про властивості розв'язків узагальненого квазідиференціального рівняння другого порядкуМахней, О. В.
Article2000Задача Коші для одного класу неоднорідних систем рівнянь із частинними похідними другого порядку за часомВоробець, М. Б.
Article2000Вектори експоненціального типу оператора диференціювання над простором ⊗ i Lp (R)Ряжська, В. А.
Article2000Задача з нелокальними умовами для одного класу систем рівнянь з частинними похідними зі змінними коефіцієнтамиГой, Т. П.
Article2000До питання зображення рядом Тейлора функціоналів від кульових функцій на абстрактному вінерівському просторіГаврилів, О. С.
Article2000Оцінки фундаментальної матриці розв’язків задачі Коші для 2b-параболічних систем у необмежених відносно часової змінної областях та їх застосуванняБалабушенко, Т. М.
Article2000Мішана багатоточкова крайова задача для рівняння теплопровідностіБаранецький, Я. О.; Каленюк, П. І.; Ярка, У. Б.; Превисокова, Н. В.
Article2000Застосування методу диференціювання за параметром до побудови розв'язку задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівняньЖелізняк, Й. Р.
Article2000Моделювання кондуктивного-променевого теплообміну між тримачем та корпусом фото-електронного приладуГрицько, Є. Г.; Вовк, О. М.
Article2000Задача з нелокальними багатоточковими умовами для диференціальних рівнянь з частинними похідними зі сталими коефіцієнтамиСимотюк, М. М.
Article2000Застосування методів декомпозиції області для розв'язання задачі усталеної напірної фільтраціїНаумко, О. І.; Савула, Я. Г.
Article2000Перетворення графів у ярусно-паралельну форму за допомогою матриць інциденційСавчак, І. Р.
Article2000Багатоточкова задача для слабконелінійних гіперболічних рівняньБернік, В. І.; Василишин, П. Б.; Пташник, Б. Й.
Article2000Диференціальні рівняння, які описують квазіусталене електромагнітне поле у феромагнітних тілахГачкевич, О.; Дзюбачик, О.; Івасько, Р.; Касперський, 3.; Солодяк, М.
Article2000Сингулярно збурена задача Біцадзе-Самарського для звичайного диференцільного рівнянняВолошин, В. В.; Цимбал, В. М.
Article2000Метод параметрів відшкодування нижньої межі нулів алгебраїчних многочленів від двох дійсних зміннихЗахаревич, Л. І.; Коваль, Г. М.; Цегелик, Г. Г.
Article2000Перетворення типу Гаусса-Вейєрштрасса формальних рядів Фур’є-ЛагерраГородецький, В. В.; Юдченко, С. С.
Article2000Алгебраїчні групи над квазіскінченними полямиАндрійчук, В. І.
Article2000Адаптивний тунельний алгоритм пошуку глобального мініміму функції однієї змінноїГолуб, Б. М.; Оліярник, Ю. П.
Результати 1-100 зі 142 (час пошуку: 0.002 секунди).