Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/837
Tytuł: Умотивованість терміна як передумова стандартизації науково-технічної термінології
Authors: Куньч, Зоряна
Cytat: Куньч З. Умотивованість терміна як передумова стандартизації науково-технічної термінології / Зоряна Куньч // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 620 : Проблеми української термінології. – С. 70–73. – Бібліографія: 6 назв.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: У статті проаналізовано дві опозиційні тенденції в термінотворенні: прагнення формально відобразити в терміні всі характерні ознаки номінованого ним поняття, з одного боку, і намагання використати усталені лексеми, які, можливо, неповно або й хибно характеризують відповідне наукове поняття, з другого боку. Цю опозицію розглянуто в контексті проблеми стандартизації науково-технічної термінології. In the article, the two opposing trends in the term building are analyzed: the endeavor to formally reflect in the term all peculiar characteristics of the notion as nominated by it, on one hand, and striving to use stable lexemes, which, likely, partially or by mistake characterize the related scientific notion, from the other hand. This opposition is considered in the context of the issue of standardizing the scientific and technical terminology.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/837
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми української термінології. – 2008. – №620

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
13.pdf138,09 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi