Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8325
Title: Визначення на основі руху оптимальних нелінійних характеристик систем, які описуються рівнянням Клейна–Гордона
Authors: Сокіл, М. Б.
Хитряк, О. І.
Bibliographic description (Ukraine): Сокіл М. Б. Визначення на основі руху оптимальних нелінійних характеристик систем, які описуються рівнянням Клейна–Гордона / М. Б. Сокіл, О. І. Хитряк // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні / Національний університет “Львівська політехніка” ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. - Випуск 44. - C. 57-61. - Бібліографія: 19 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Викладено один підхід до розв’язування обернених задач динаміки нелінійних систем, математичними моделями руху яких є крайові задачі для рівняння Клейна–Гордона. В його основу покладено: асимптотичні методи нелінійної механіки; принцип одночастотності коливань у нелінійних системах; ідея представлення заданого дискретного закону зміни амплітуди та частоти коливань динамічного процесу систем за допомогою звичайних диференціальних рівнянь. It is described one approach to solving inverse problems of dynamics of nonlinear systems. Theirs mathematical model of the motion is the boundary problem for the Klein-Gordon equation. It is based on asymptotic methods of nonlinear mechanics, on the principle of a single frequency of oscillations in nonlinear systems, on the idea of representation a given discrete law of changes the amplitude and frequency of oscillations in the dynamic process using ordinary differential equations.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8325
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2010. – Випуск 44

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf1,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.