Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8310
Tytuł: Декодування кодограм в узагальнених каскадних кодах з алгеброгеометричними кодами на зовнішньому ступені
Authors: Грабчак, В.
Грабчак, З.
Cytat: Грабчак В. Декодування кодограм в узагальнених каскадних кодах з алгеброгеометричними кодами на зовнішньому ступені / В. Грабчак, З. Грабчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 686 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 199-206. – Бібліографія: 9 назв.
Data wydania: 2010
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: узагальнені каскадні коди
алгеброгеометричні коди
алгоритми декодування
часова та ємкісна складність декодування
generalized cascade codes
algebraic-geometrical codes
algorithms of decoding
temporal and capacitive complications of decoding
Abstract: Розглянуто процедури декодування кодограм в узагальнених каскадних кодах з використанням алгеброгеометричних кодів на зовнішньому ступені. Сформульована і доведена теорема, яка дає змогу оцінити часову й ємкісну складності алгоритмів декодування кодограм в узагальнених каскадних кодах з алгеброгеометричними кодами на зовнішньому ступені та оцінити їхню асимптотичну складність. Виконано порівняльний аналіз складності реалізації алгоритмів декодування кодограм в узагальнених каскадних кодах та еквівалентного двійкового лінійного блокового коду. In the article, procedures of decoding of сodegrams in the generalized codes of cascades with the use of algebraic-geometrical codes on external stage are considered. The result of the investigation is the theorem which allows to estimate temporal and capacitive complications of algorithms of сodegrams decoding in the generalized cascade codes with algebraic-geometrical codes on the external stage and to estimate their asymptotical complication. The article demonstrates the comparative analysis of complication of realization of algorithms of сodegrams decoding in the generalized cascade codes on the one hand and, of equivalent dual linear block code on the other hand.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8310
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – №686

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
28.pdf677,23 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi