Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8227
Title: Синтез власних частот та режимів роботи тримасових вібраційних машин
Authors: Гурський, В. М.
Шпак, Я. В.
Bibliographic description (Ukraine): Гурський В. М. Синтез власних частот та режимів роботи тримасових вібраційних машин / В. М. Гурський, Я. В. Шпак // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – Випуск 44. – С. 9–16. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Наведено результати досліджень тримасової коливальної системи, синтезу її власних частот коливань, аналізу амплітудно-фазочастотних характеристик і можливих режимів роботи під дією електромагнітного та інерційного збурень коливань. This article describes researches of the three-mass oscillating system, synthesis of its own frequencies of vibrations, analysis of amplitude-phaze-frequency characteristics and possible modes works under the action of electromagnetic and inertia excitations of vibrations.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8227
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2010. – Випуск 44

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03.pdf2,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.