Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8109
Tytuł: Згинні нелінійні коливання одновимірних тіл, які характеризуються поздовжньою швидкістю руху, і наближене їх дослідження
Authors: Сокіл, М. Б.
Cytat: Сокіл М. Б. Згинні нелінійні коливання одновимірних тіл, які характеризуються поздовжньою швидкістю руху, і наближене їх дослідження / М. Б. Сокіл // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 678 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 97-102. - Бібліографія: 18 назв.
Data wydania: 2010
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Викладено методику дослідження згинних нелінійних коливань одновимірних тіл, які характеризуються сталою швидкістю поздовжнього руху. В її основу покладено принципи одночастотності коливань у нелінійних ситемах на основі ідеї методів Бубнова-Гальоркіна та Ван-дер-Поля. Розглянуто резонансний і нерезонансний випадки. The method of research of bend nonlinear vibrations of unidimensional bodies is expounded, what by the permanent rate of longitudinal movement. In its basis of of vibrations in the nonlinear systems and basic ideas of methods of Bubnov-Galerkina and Wan-der-Poll. Resonance and unresonance cases are considered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/8109
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2010. – № 678

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
19.pdf190,69 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi