Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/7965
Title: Моделювання інформаційної безпеки корпоративних систем підприємств з використанням теорії ігор і марківських процесів
Authors: Лахно, В .
Петров, А.
Bibliographic description (Ukraine): Лахно В. Моделювання інформаційної безпеки корпоративних систем підприємств з використанням теорії ігор і марківських процесів / В. Лахно , А. Петров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 663 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 122-127. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Розглянуто питання моделювання системи захисту інформації, побудованої з використанням теорії ігор і теорії випадкових марківських процесів, за допомогою якої розглядається сукупність проектів систем захисту інформації, розраховуються вірогід- ність здійснення загроз для ресурсів корпоративних інформаційних систем і ризики за кожною загрозою, і на основі цих показників вибирається оптимальний проект. The article deals with the issue of information security modeling system built using game theory and the theory of random Markov process, whereby a set of projects considered information security systems, calculate the probability of threats to corporate information systems resources and risks of each threat, and based on these indicators selected the best project.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/7965
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – №663

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf180,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.