Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/7958
Title: Моделювання теплових режимів у термочутливому кусково-однорідному шарі з чужорідним тепловиділяючим включенням
Authors: Гавриш, В.
Федасюк, Д.
Bibliographic description (Ukraine): Гавриш В. Моделювання теплових режимів у термочутливому кусково-однорідному шарі з чужорідним тепловиділяючим включенням / В. Гавриш, Д. Федасюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 663 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 84-90. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Розглядається стаціонарна осесиметрична нелінійна задача теплопровідності для кусково-однорідного ізотропного в сенсі теплофізичних властивостей шару з чужорідним циліндричним включенням, що нагрівається внутрішніми джерелами тепла з тепловіддачею. Припускається, що на поверхнях спряження відбувається ідеальний тепловий контакт. Запропонована методика розв’язування цієї задачі та її застосування для трьохелементного шару з конкретною залежністю коефіцієнтів теплопровідності від температури. The steady state axially symmetric nonlinear problem of thermal conduction for piecewise homogeneous isotropic, in the sense of thermophysical properties, layer with foreign cylindrical inclusion which heats at internal thermal source with heat dissipation has been considered. It is supposed that on the contact surface the ideal thermal contact takes place. The methodology of this problem solution and its application for the 3-D layer with the specific dependence of the thermal-conductivity coefficients on temperature has been offered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/7958
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – №663

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf161,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.