Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/7430
Title: Математичні моделі визначення оптимальних силових чинників, що зумовлюють нелінійні коливання одновимірних механічних систем з поздовжньою швидкістю руху
Authors: Сокіл, М. Б.
Хитряк, О. І.
Топільницький, В. Г.
Bibliographic description (Ukraine): Сокіл М. Б. Математичні моделі визначення оптимальних силових чинників, що зумовлюють нелінійні коливання одновимірних механічних систем з поздовжньою швидкістю руху / М. Б. Сокіл, О. І. Хитряк, В. Г. Топільницький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 679 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 80–86. – Бібліографія: 20 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Викладено методику розв’язування обернених задач нелінійних коливань одновимірних тіл, які характеризуються сталою швидкістю поздовжнього руху. В її основу покладено: основні ідеї методів Бубнова–Гальоркіна та асимптотичного методу нелінійної механіки; принцип одночастотності коливань у нелінійних системах; ідею представлення заданого дискретного закону зміни амплітуди та частоти коливань динамічного процесу систем за допомогою звичайних диференціальних рівнянь. It is described one approach to solving inverse problems of dynamics for nonlinear vibration of one-dimensional solids, which have the permanent rate of longitudinal movement. It is based on the basic idea of the Bubnov-Galerkin and the asymptotic method of nonlinear mechanics; on the principle of a single frequency of oscillations in nonlinear systems, on the idea of representation a given discrete law of changes the amplitude and frequency of oscillations in the dynamic process using ordinary differential equations.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/7430
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2010. – № 679

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf116,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.