Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/728
Title: Термінологічна робота: науковий текст як джерело нових знань
Authors: Пшенична, Людмила
Шевченко, Володимир
Шишкіна, Наталія
Bibliographic description (Ukraine): Пшенична Л. Термінологічна робота: науковий текст як джерело нових знань / Людмила Пшенична, Володимир Шевченко, Наталія Шишкіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 620 : Проблеми української термінології. – С. 6–13. – Бібліографія: 21 назва.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: У статті розглянуто способи представлення нових знань у текстах наукових публікацій. Автори підкреслюють значущість заголовка наукової публікації ословлювати нові ідеї наукового знання або зазначати напрямок їх розвитку. Виокремлено думку про те, що номінування нового наукового знання вдалим терміном – це тривалий процес у науковому пізнанні реальних об’єктів і явищ. У дослідженні наголошено на значенні терміна як завершального учасника в історії думки. База авторських знань, сформована на основі наукових праць, може бути використана для подальшого термінування нових понять предметної галузі. The processes of new knowledges presentation in the texts of scientific publications are considered in the article. The authors emphasize an importance of a title of scientific publication in verbalization of scientific knowledge new concepts or determination of a direction of their development. It is pointed out that designating a new scientific knowledge by а proper term is a long process in scientific cognition of real objects and phenomena, and the term is considered as a terminal participant in а concept history. The knowledge base of an author based on scientific works can be used for subsequent terming of new concepts of subject field.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/728
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми української термінології. – 2008. – №620

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02.pdf200,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.