Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/727
Title: Роль об"єктів виробничо-технологічної інноваційної інфраструктури у розвитку національної економіки
Authors: Шотік, Т. М.
Bibliographic description (Ukraine): Шотік Т. М. Роль об"єктів виробничо-технологічної інноваційної інфраструктури у розвитку національної економіки / Т. М. Шотік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 246–253. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Центральне місце у вивченні проблематики активізації інноваційної діяльності у рамках вітчизняної економіки посідає питання розвитку інноваційної інфраструктури. Саме розвинена інноваційна інфраструктура є середовищем, яке дає змогу у максимально стислі терміни здійснювати системний пошук та розроблення інноваційних технологій. The central position in the studies of problem of activization problem of innovation activity in home economy belongs to the question of innovation infrastructure development. Only the developed innovative infrastructure is an environment which allows in the shortest term perform the system search and development of innovation technologies.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/727
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – №624

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35.pdf252,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.