Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/7013
Title: Основи космічної геодезії. Лабораторний практикум
Authors: Літнарович, Р. М.
Bibliographic description (Ukraine): Літнарович Р. М. Основи космічної геодезії : лабораторний практикум для студентів очної та заочної форм навчання по спец. 7.070904 " Землевпорядкування та кадастр" / Р. М. Літнарович, М. І. Кравцов. - 2-е видання, виправлене і доповнене. - Чернігів : ДІЕіУ, 2004. - 90 с.
Issue Date: 2002
Publisher: Чернігівський державний інститут економіки і управління
Keywords: космічна геодезія
координати геодезичні
координати просторові прямокутні
квазігеоцентричні координати штучного супутника Землі
синхронні фотографічні спостереження
зрівноваження супутникової тріангуляції
Abstract: Для рішення задач космічної геодезії застосовується велика кількість різних систем координат і часу. Вісь OZ, як правило, буває направлена по осі обертання Землі або їй паралельна. Осі OX і OY при цьому розташовуються в площині екватора або паралельно їй. Слід звернути увагу на те, що геоцентричними координатами (широтою і довготою) в сфероідній геодезії називають координати, віднесені до центру референц-еліпсоїда, а в космічній геодезії – до центру мас Землі, які не співпадають. Нижче приведені формули зв’язку основних систем координат
Description: Використовуючи координати пунктів A, B, C, D, визначених за системою GPS і маючи результати кутових спостережень на пунктах 1, 2, 5, 6, визначаються робочі координати пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 6 і контрольні координати пунктів C і D.
Sponsorship: Чернігівський державний інститут економіки і управління
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/7013
Content type: Book
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laborat.-praktykum.docВикористовуючи координати пунктів A, B, C, D, визначених за системою GPS і маючи результати кутових спостережень на пунктах 1, 2, 5, 6, визначи-ти робочі координати пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 6 і контрольні координати пунктів C і D.5,46 MBMicrosoft WordView/Open
Tytul.-stor.-knyhy.docТитульна сторінка книги334 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools