Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/696
Tytuł: Моделювання інвестиційної стратегії машинобудівного підприємства в умовах ризику
Authors: Сорока М. В.
Cytat: Сорока М. В. Моделювання інвестиційної стратегії машинобудівного підприємства в умовах ризику / М. В. Сорока // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 635 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 192–203. – Бібліографія: 15 назв.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Висвітлено передумови та особливості застосування математичних методів, зокрема апарата теорії ігор, для моделювання інвестиційного розвитку машино- будівного підприємства в умовах ризику. Враховано також істотну невизначеність ринку. Окреслено основні аспекти адаптації ігрових моделей до інвестиційних процесів на підприємстві. Досліджено інвестиційний розвиток ВАТ „Дрогобицький завод автомобільних кранів” та запропоновано сценарії його інвестиційної поведінки у напрямі реалізації інвестиційної стратегії у 2009 році. In the article it is described preconditions and particularity of mathematical methods, in particular of the tools of the theory of games for modelling of investment development of the machine-building enterprise in the conditions of risk. The substantial uncertainty of market is taken into account also. It is defined the basic aspects of adaptation of the given theory to economic processes at the enterprise. Investment development of JSC "Drogobych truck crane plant" is investigated and it is offered for it scenarios of investment behavior in the direction of realization of investment strategy in 2009.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/696
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – №635

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
29.pdf251,18 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi