Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6876
Title: Впровадження інформаційних технологій у змістове наповнення навчальних дисциплін, пов’язаних із надійністю електромеханічних систем
Authors: Щербовських, Сергій
Головач, Ігор
Каша, Лідія
Bibliographic description (Ukraine): Щербовських С. Впровадження інформаційних технологій у змістове наповнення навчальних дисциплін, пов’язаних із надійністю електромеханічних систем / С. Щербовських, І. Головач, Л. Каша // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 2-ої Науково-практичної конференції, 23–25 листопада 2010 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 90–94. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Keywords: надійність
лабораторний практикум
модель відмов
марковська модель
електромеханічна система
reliability
laboratory practicum
failure model
Markov model
electromechanical system
Abstract: Пропонується у дисциплінах з пов’язаних з надійністю електромеханічних систем розглядати питання застосування обчислювальних методів для ідентифікації параметрів моделей відмов, а також автоматизованого складання та аналізу логічних функцій працездатності, марковських та імітаційних моделей.In a subjects that related with electromechanical system reliability are suggested to treat a problems concerned with calculation methods for failure model parameters identification and for automatic performing and analysis logical reliability functions, Markov & Monte-Carlo models.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6876
Content type: Article
Appears in Collections:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2010 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf475,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.