Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6742
Tytuł: Народження “Доктрини інформаційної безпеки України“: від теорії до практики
Inne tytuły: The birth of “Doctrine of Information Security of Ukraine“: from theory to practice
Authors: Малик, І.
Cytat: Малик І. Народження “Доктрини інформаційної безпеки України“:від теорії до практики / І. Малик // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – Випуск 22. – С. 76–81. – Бібліографія: 14 назв.
Data wydania: 2010
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: інформаційне суспільство
пропаганда
“Доктрина інформаційної безпеки України“
інформаційна безпека особистості (суспільства, держави)
Information society
propaganda
Doctrine of Information Security of Ukraine
information security of individuality (society, state)
Abstract: Розглядаються актуальні проблеми інформаційної безпеки України загалом та її складові – особистості зокрема. Проаналізована діяльність держави у напрямку захисту інформаційно-психологічної безпеки особистості. Досліджено шлях прийняття 8 липня 2009 р. “Доктрини інформаційної безпеки України” та статті документа. Розглянуто проблему відновлення контролюючих функцій держави в інформаційній сфері, з огляду на забезпечення інформаційної безпеки України. The article is dedicated to urgent problems of information security of Ukraine in general and its component – individuality – in particular. The State activity in reference to protection of information and psychological security of individuality is analyzed. The way of adoption on the 8th of July 2009 of “Doctrine of Information Security of Ukraine” is studied and articles of the document are analyzed. The issue of resumption of State controlling functions in the information field taking into consideration ensuring of information security of Ukraine is reviewed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6742
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2010. – Випуск №22

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
13.pdf131,91 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi