Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/673
Title: Дослідження технологій здійснення продажів на меблевому ринку України
Authors: Усик, С. П.
Bibliographic description (Ukraine): Усик С. П. Дослідження технологій здійснення продажів на меблевому ринку України / С. П. Усик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 633 : Логістика. – С. 731–738. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Розглянуто провідні способи продажу меблів вітчизняними підприємствами-виробниками. Виокремлено переваги та недоліки окремих каналів розподілу продукції, окреслено перспективи подальшого розвитку технологій продажу з урахуванням сучасних тенденцій українського ринку меблів. Доведено, що однією з таких тенденцій є зростання вимог клієнтів до рівня обслуговування. Представлено результати дослідження якості обслуговування в магазинах деяких українських меблевих компаній. Показано, що окремі компанії забезпечують достатньо високий рівень обслуговування клієнтів в своїх магазинах. У той самий час деякі оператори ринку сьогодні не вважають сервісне обслуговування клієнтів стратегічним пріоритетом, що може стати загрозою їх існуванню в умовах формування в Україні розвиненої мережі меблевих гіпермаркетів. The article contains leading methods of selling furniture by Ukrainian manufacturers. It also emphasizes advantages and disadvantages of particular methods of distribution and outlines the prospect of further development of sales technology taking into account current tendencies of the Ukrainian furniture market. Increasing requirements of customers to quality service in Ukrainian furniture stores is proved to be one of them. The article contains the results of the research of the quality of service in some Ukrainian furniture companies. It also stresses that particular companies provide quite high level of customer service in their stores while other market operators do not consider customer service to be a strategic priority now, which may threaten their operation in Ukraine within the developed chain of furniture hypermarkets.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/673
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2008. – №633

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105.pdf281,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.