Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/667
Tytuł: Моделювання логістичних стратегій торгівельних підприємств
Authors: Талан, М. В.
Cytat: Талан М. В. Моделювання логістичних стратегій торгівельних підприємств / М. В. Талан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 633 : Логістика. – С. 696–701. – Бібліографія: 7 назв.
Data wydania: 2008
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Логістичні процеси є найважливішими процесами торговельного підприємства. У сучасних умовах діяльності підприємства з метою збереження тривалої конкурентної переваги важливим моментом є формування ефективних стратегій. Основною складовою стратегії торговельного підприємства є логістична стратегія. Побудова такої стратегії торговельного підприємства реалізується на основі моделювання. Базовими елементами моделі є: перебіг логістичних потоків, ключові чинники успіху підприємства, сучасні концепції управління. Logistics processes are the basic processes of trade enterprises. In modern conditions of these enterprises’ activities, it is important to form effective strategies in order to preserve long-term benefits of competition. The main part of the strategy of trade enterprise is logistics strategy. Building an effective logistics strategy of trade enterprise is based on simulation. The main elements of the model are: the progress of the logistics flow, the key factors of the company’s success and the modern concept of governance.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/667
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Логістика. – 2008. – №633

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
100.pdf173,14 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi