Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6615
Title: Вимоги для нормування методик кваліметричного оцінювання
Authors: Бойко, Тарас
Bibliographic description (Ukraine): Бойко Т. Вимоги для нормування методик кваліметричного оцінювання / Тарас Бойко // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – Випуск 71. – С. 125–131. – Бібліографія: 15 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”"
Abstract: Виконано огляд особливостей кваліметричного оцінювання продукції як метрологічної процедури. Показано, що порівняння результатів оцінювання можливе лише за умови виконання вимог щодо забезпечення єдності та точності отримання кількісної оцінки якості, які реалізується, зокрема, за допомогою розроблення та атестації відповідних методик. Выполнен обзор особенностей квалиметрического оценивания продукции как метрологической процедуры. Показано, что сравнение результатов оценивания возможно лишь при условии выполнения требований относительно обеспечения единства и точности получения количественной оценки качества, которые реализуются, в частности, путем разрабатывания и аттестации соответствующих методик. A review of production qualimetric evaluation peculiarities as a metrological procedure is performed. It is revealed that estimation results comparison is possible only under condition of following the requirements as to the coherence and precision assurance of quality quantitative estimation that has been accomplished particularly by developing and attestation of the correspond methods.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6615
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2010. – Випуск 71

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf144,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.