Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6552
Title: Розробка технології створення планової геодезичної основи лінійно-кутовим методом несуцільних спостережень. Навчальний посібник з курсу "Основні геодезичні роботи" Частина ХІІІ
Authors: Літнарович, Р. М.
Bibliographic description (Ukraine): Літнарович Р. М. Розробка технології створення планової геодезичної основи лінійно-кутовим методом несуцільних спостережень : навчальний посібник з курсу "Основні геодезичні роботи" / Р. М. Літнарович ; Чернігівський державний інститут економіки і управління. - Чернігів, 2001. - Ч. ХІІІ. - 39 с.
Issue Date: 2001
Publisher: Чернігівський державний інститут економіки і управління
Keywords: лінійно-кутовий метод несуцільних спостережень
імітаційна модель
дослідження точності
зрівноваження елементів мережі
оперативний контроль
технологія виконання робіт
Abstract: В даній частині посібника розробляються і досліджуються теоретичні основи методу несуцільних спостережень, які цілком застосовні для блочної електронної тахеометрії. Теоретичне дослідження випробовується на моделі, яка створювалася на реальній території для проведення землевпорядних робіт садово-городнього товариства. При побудові моделі виключаються похибки вихідних даних, що дає переваги дослідження моделі польовим вимірам. Модель будується по принципу генерування істинних похибок вимірювань методом статистичних випробувань Монте-Карло.
Description: Процес топографо-геодезичного виробництва потребує розробки теоретичних основ для застосування точних і високоточних геодезичних приладів. Електронні тахеометри знаходять широке застосування для виконання землевпорядних робіт на території обласних центрів для забезпечення облікової одиниці площі в 1 кв.м. При цьому виконують блочну електронну тахеометрію, принципові схеми якої співпадають з опублікованими раніше автором типовими схемами лінійно-кутового методу несуцільних спостережень.
Sponsorship: Чернігівський державний інститут економіки і управління
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6552
Content type: Book
Appears in Collections:Статті та тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liniino-kutovyi-metod-13ч..docТеоретичне дослідження випробовується на моделі , яка створювалася на реальній території для проведення землевпорядних робіт садово-городнього товариства.1,83 MBMicrosoft WordView/Open
Tytul.-stor.-knyhy.docТитульна сторінка книги20,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools