Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6516
Tytuł: Метод оцінки якості продукції та послуг за допомогою теорії матриць
Authors: Ванько, Володимир
Столярчук, Петро
Cytat: Ванько В. Метод оцінки якості продукції та послуг за допомогою теорії матриць / Володимир Ванько, Петро Столярчук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – Випуск 67. – С. 108–114. – Бібліографія: 7 назв.
Data wydania: 2007
Wydawca: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Досліджено відомі методи оцінки якості продукції і послуг, враховуючи особливості та специфіку аналізованих об’єктів, а також запропоновано оригінальний метод визначення якості продукції, процесів і послуг, котрий дає змогу на основі теорії матриць сформувати сукупність показників якості у вигляді набору векторів та матриці якості, що дає змогу вдосконалити процедуру оцінки якості об’єктів і зробити її наочнішою. Исследованы известные методы оценки качества продукции и услуг с учетом особенностей и специфики анализируемых объектов, а также предложено оригинальный метод определения качества продукции, процессов и услуг, который позволяет на основании теории матриц сформировать совокупность показателей качества в виде набора векторов и матриц качества, что позволяет усовершенствовать процедуру оценки качества объектов и сделать ее более наглядно. The known methods of production and service quality estimation are explored, taking into consideration the peculiarities and specialty of the analysed objects, as well the original method of production, process and service quality determination is proposed, it enables us to form the totality of quality indices as the set of vectors and a quality matrix on the basis of matrix theory that enables us to improve the procedure of object quality estimation and to make it more obvious.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6516
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2007. – Випуск 67

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
21.pdf382,86 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi