Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6514
Title: Уніфіковані засоби вимірювання імітансу для контролю показників якості продукції
Authors: Походило, Євген
Бойко, Тарас
Bibliographic description (Ukraine): Походило Є. Уніфіковані засоби вимірювання імітансу для контролю показників якості продукції / Євген Походило, Тарас Бойко, Тетяна Бубела // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – Випуск 67. – С. 103–108. – Бібліографія: 16 назв.
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Supervisor: Бубела Тетяна
Abstract: Розглядаються способи вимірювання імітансу двополюсників, якими можуть подаватися об’єкти контролю різної природи. Наведено їхні схеми реалізації з використанням однотипних вузлів. Рассматриваются способы измерения иммитанса двухполюсников, которыми могут быть представлены объекты контроля различной природы. Приведены схемы их реализации с использованием однотипных узлов. The methods off immitance measurement of two-polars which could represent control objects of different nature are under consideration. The schemes of different methods realization with the usage of knots of the same type are notified
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6514
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2007. – Випуск 67

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf265,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.