Фізико-математичні науки. – 2009. – №660 : [15] Collection home page

Logo

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику публікуються результати оригінальних наукових досліджень з різних розділів математики, фізики та прикладних аспектів цих наук. Публікуються також оглядові статті з нових перспективних напрямів досліджень та роботи з історії і методології фундаментальних наук. Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, аспірантів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009. – № 660 : Фізико-математичні науки / відповідальний редактор П. І. Каленюк. – 104 с. : іл.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article2009Дрейфова рухливiсть носiїв заряду в шаруватих кристалах йодистого кадмiюРудка, М. М.
Article2009Дiелектричнi, п’єзоелектричнi i пружнi властивостi простої моделi п’єзоелектрикаЛевицький, Р. Р.; Зачек, I. Р.; Вдовичa, А. С.
Article2009Метод Соколова i теорiя та застосування проекцiйно-iтеративних i двостороннiх методiв у працях М. С. КурпеляОбшта, А. Ф.; Шувар, Б. А.
Article2009Стохастичне моделювання руйнування крихких матерiалiвКвiт, Р. I.
Article2009Формування структури плiвок II–VI, отриманих рiзними методамиРудий, I. О.; Лопатинський, I. Є.; Фружинський, М. С.; Курило, I. В.; Юречко, Р. Я.; Вiрт, I. С.
Article2009Стохастичнi еволюцiйнi системи з iмпульсними збуреннямиСеменюк, С. А.; Чабанюк, Я. М.
Article2009Деякi достатнi умови збiжностi послiдовностей фiгурних наближень парного i непарного порядкiв для двовимiрних неперервних дробiв з дiйсними елементамиАнтонова, Т. М.; Сусь, О. М.
Article2009Аналоги оцiнок Вiмана-Валiрона для цiлих гармонiйних в Rn функцiйВеселовська, О. В.
Article2009Застосування методiв неявних функцiй до розв’язання нелiнiйної векторної спектральної проблемиСавенко, П. O.
Article2009Крайова задача для лiнiйного гiперболiчного рiвняння зi змiнними коефiцiєнтамиРепетило, С. М.
Article2009Визначення подiбностi унiтальних полiномiальних матриць за допомогою лiнеаризацiйБiлонога, Д. М.; Крук, Н. Р.
Article2009Простори узагальнених функцiй для елiптичних крайових задачЛопушанська, Г. П.
Article2009Про розв’язок нелiнiйної першої крайової задачi для рiвняння теплопровiдностi в узагальнених функцiяхЧмир, О. Ю.; Меньшикова, О. В.
Article2009Структура розв’язкiв узагальнених систем з кусково-змiнними коефiцiєнтамиВласiй, О. О.; Стасюк, М. Ф.; Тацiй, Р. М.
Article2009Boundary problems for elliptic systems with anisotropic nonlinearityDomanska, O. V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15