Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6286
Title: Гідрографи притоку дощових стічних вод за різних висотних схем басейнів стоку для дощів постійної в часі інтенсивності
Authors: Жук, В. М.
Попадюк, І. Ю.
Матлай, І. І.
Bibliographic description (Ukraine): Жук В. М. Гідрографи притоку дощових стічних вод за різних висотних схем басейнів стоку для дощів постійної в часі інтенсивності / В. М. Жук, І. Ю. Попадюк, І. І. Матлай // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 617 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 73–76. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Keywords: гідрографи
дощові води
Abstract: Виконано теоретичний аналіз залежності гідрографів притоку дощових стічних вод від висотної схеми басейна стоку. Отримано узагальнені гідрографи притоку дощових стічних вод з лінійних у плані басейнів стоку зі змінним по довжині похилом для дощів постійної в часі інтенсивності. Реалізований в режимі on-line фізичний експеримент дозволив отримати уточнені гідрографи притоку для співвідношення похилів 1/9 і 9. The theoretical analysis of dependence of run-off hydrographs of storm-water for the watersheds with different vertical shemes is fulfilled in this study. There are obtained the generalized storm-water hydrographs for the linear watersheds with the various slope shemes and for the constant intensity rains. Physical on-line experiment allowed to obtain the specified storm-water hydrographs in the range of the slope correlation from 1/9 to 9.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6286
Content type: Article
Appears in Collections:Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2008. – №617

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf152,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.