Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6261
Title: Нелінійні коливання: чисельне полігармонічне моделювання
Authors: Глухівський, Лев Йосипович
Bibliographic description (Ukraine): Глухівський, Л. Й. Нелінійні коливання: чисельне полігармонічне моделювання [Електронний ресурс] / Л. Й. Глухівський. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,00 Мбайт). - К. : Альфа Пік, 2008. - 204 с. - Назва з екрана.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво «Альфа Пік»
Keywords: чисельні методи
полігармонічне моделювання
нелінійні коливання
мова FORTRAN-90
Abstract: Викладено основи диференційного гармонічного методу - чисельного методу полігармонічного моделювання (розрахунку) нелінійних коливань у системах різної фізичної природи з пошуком періодичних розв'язків нелінійних систем диференційних рівнянь, що описують ці коливання. Детально описано базове програмне забезпечення методу. Наведені приклади моделювання цим методом із використанням його програмного забезпечення вимушених, параметричних і вільних коливань у низці нелінійних систем. Наведені приклади написаних мовою FORTRAN-90 програм, що реалізують комп'ютерне моделювання нелінійних коливань, і результати моделювань. Для фахівців з комп'ютерного аналізу й проектування нелінійних пристроїв механіки, електротехніки, радіофізики, акустики, автоматичного регулювання тощо, студентів старших курсів (магістерка), аспірантів і докторантів відповідних спеціальностей технічних університетів. Книжка може також слугувати посібником із розробки спеціального програмного забезпечення для наукових і інженерних розрахунків, зокрема - алгоритмічною мовою FORTRAN-90.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6261
ISBN: 978-966-96613-7-1
Content type: Book
Appears in Collections:Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gluhivskij.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.