Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/605
Title: Програмний модуль прогнозування надійності системи теплового проектування
Authors: Федасюк, Д.
Сенів, М.
Сердюк, П.
Мамроха, Н.
Bibliographic description (Ukraine): Програмний модуль прогнозування надійності системи теплового проектування / Д. Федасюк, М. Сенів, П. Сердюк, Н. Мамроха // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 629 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 161-165. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Для прогнозування надійності програмного забезпечення (ПЗ) використано модель оцінювання надійності ПЗ, що ґрунтується на випадковому процесі Пуассона, яка визначає та дає змогу прогнозувати імовірність відмови ПЗ та його надійність на заданому етапі (ітерації) тестування. Розроблено програмний засіб автоматизованого тестування для верифікації системи теплового проектування.
Description: For the forecasting of the reliability testing the model of software reliability estimation, which is based on the random Poisson process, has been used, which determines and allows to forecast the software fault probability and its reliability at the defined testing stage (iteration). The software environment of computer-aided testing for the verification of the thermal designing system has been developed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/605
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – №629

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf237,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.