Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6021
Назва: Цифрові синтезатори частоти на основі число-імпульсних перетворювачів кодів
Інші назви: Цифровые синтезаторы частоты на основе число-импульсных преобразователей кодо
The frequency digital synthesizers on the basis of pulse-numerical codes converters
Автори: Стахів, Роман Іванович
Бібліографічний опис: Стахів Р. І. Цифрові синтезатори частоти на основі число-імпульсних перетворювачів кодів : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти / Роман Іванович Стахів ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліографія: с. 19–20 (8 назв).
Дата публікації: 2010
Видавництво: Національний університет "Львівська політехніка"
Теми: frequency digital synthesizers
pulse-numerical codes converters
pipe-lined converters
control delay devices
цифровые синтезаторы частоты
число-импульсные преобразователи кодов
конвейерные преобразователи
управляемые устройства задержки
цифрові синтезатори частоти
число-імпульсні перетворювачі кодів
конвеєрні перетворювачі
керовані пристрої затримки
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена розробленню нових та вдосконаленню існуючих апаратних засобів побудови дворівневих цифрових синтезаторів частоти (ДЦСЧ), які дозволяють істотно розширити функціональні та покращити метрологічні характеристики даних пристроїв. Проведено аналіз принципів побудови ДЦСЧ і показано, що існує потреба в створенні нових структур таких пристроїв, на основі яких можна розробляти швидкодіючі синтезатори з керованим кроком зміни частот, в яких зменшена нерівномірність вихідних імпульсних послідовностей, а також дослідженні характеристик ДЦСЧ та аналізі їх похибок перетворення. Розроблено та проаналізовано структури ДЦСЧ з можливістю керування кроком зміни частоти, зокрема, – на двох нагромаджувальних суматорах; на нагромаджувальному суматорі з мультиплексуванням керуючих кодів, коефіцієнт перетворення якого може бути як меншим, так і більшим від одиниці; синтезатори адаптовані до конвеєрного способу побудови нагромаджувальних суматорів, що дозволило істотно підвищити швидкодію даних пристроїв, і, як наслідок, збільшити максимальну вихідну синтезовану частоту. Знайдено оптимальні початкові стани елементів схеми, які забезпечують високу точність перетворення синтезаторів, а також визначено залежність часу налаштування конвеєрного ДЦСЧ від кількості розрядів. Удосконалено метод зменшення нерівномірності вихідних імпульсних послідовностей синтезаторів за допомогою застосування симетричної структури керованого пристрою затримки, що дає можливість забезпечити потрібну точність часової затримки і усуває необхідність коректувати константи схеми. Отримані наукові результати використані при розробці апаратних засобів імітації вихідних сигналів дозиметричних детекторів.Диссертация посвящена разработке новых и усовершенствованию имеющихся аппаратных средств построения двухуровневых цифровых синтезаторов частот (ДЦСЧ), которые позволяют существенно расширить функциональные и улучшить их метрологические характеристики. На основании анализа общих принципов построения ДЦСЧ предложены структуры ДЦСЧ, в которых обеспечивается управление шагом изменения частоты. Рассмотрен ДЦСЧ на двух накопительных сумматорах, в котором обеспечивается управление шагом изменения частоты и выведены новые аналитические зависимости для определения экстремальных значений абсолютных погрешностей синтезатора при любом конечном количестве их двоичных разрядов. Разработан ДЦСЧ на накопительном сумматоре с мультиплексированием управляющих кодов, коэффициент преобразования которого может быть как меньшим, так и большим единицы. Проведено имитационное моделирование предложенных структур ДЦСЧ, результаты которого подтвердили выводы теоретических исследований, в частности, относительно того, что абсолютная погрешность преобразования предложенных синтезаторов частот, за счет оптимального выбора начальных состояний элементов схемы, не превышает единицы младшего разряда. Показано, что разработанные структурные схемы ДЦСЧ могут быть использованы также и для построения многоуровневых синтезаторов частот. Впервые предложено новый подход к построению ДЦСЧ, в котором, за счет конвейерного способа построения накапливающего сумматора и использования дополнительной цепи обратной связи, обеспечивается возможность управления шагом изменения частоты и повышение быстродействия в сравнении с аналогичными устройствами и, как следствие, увеличение максимальной выходной синтезированной частоты. Найдены оптимальные начальные состояния элементов схемы, которые обеспечивают высокую точность преобразования конвейерного синтезатора, а также определена зависимость времени настройки устройства от количества разрядов. Время настройки может быть уменьшено за счет внесения начальных состояний регистров памяти, определенных в процессе имитационного моделирования. Усовершенствован метод уменьшения неравномерности выходных импульсных последовательностей синтезаторов с помощью применения симметричной структуры управляемого устройства задержки, который дает возможность создавать временные задержки необходимой точности, и исключает необходимость корректировать константы схемы. Определены предельные возможности уменьшения неравномерности выходных импульсов синтезатора. Разработанные модели ДЦСЧ использовались при проектировании и настройке дозиметрических устройств, в частности, каналов цифровой обработки в дозиметре-сигнализаторе поисковом ДКС-02ПН "КАДМІЙ" и интеллектуальном блоке детектирования гамма-излучения БДБГ-09 в ЧП "НВПП "Спаринг-Віст Центр" (г. Львов).Thesis is devoted to development of new and perfection of existent construction hardware of two-level frequency digital synthesizers (TFDS) which allow substantially extend functional and improve metrological characteristics of these devices. The analysis of TFDS construction principles is implemented and it is shown that exists a requirement in creation of such devices new structures, on the basis of which it is possible to develop fast-acting synthesizers with the step of frequencies changing, in which reduced the output impulsive sequences irregularity. Necessity in the analysis of TFDS characteristics, in particular, in the analysis of their conversion errors exists too. The TFDS structures are developed and analysed with possibility of frequency changing step guiding, in particular, - on two accumulators; on accumulator with multiplexing of control codes, a conversion coefficient of which can be both less and greater from one; synthesizers adapted to the pipe-lined method of the accumulators construction, that allowed substantially increase the speed of these devices, and, as a result, increase the maximal output synthesized frequency. The optimum initial states of circuit elements are found, which provide a high exactness of synthesizers conversion, and also a dependence of pipe-lined TFDS tuning time from the bits amount. The method of the synthesizers output impulsive sequences irregularity reducing is improved by application of delay control symmetric structure device enabling the providing of time delay necessary exactness and removing of circuit constant correcting necessity. Received scientific results have been used for the development of dosimetric detectors output signals imitation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6021
Тип вмісту : Autoreferat
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt_Стахів.doc1,07 MBMicrosoft WordПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.