Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5950
Title: Інтеграція даних з використанням геоонтологій
Other Titles: Интеграция данных с использованием геоонтологий
Data integration with the use of geoontology
Authors: Дишлик, О.
Bibliographic description (Ukraine): Дишлик О. Інтеграція даних з використанням геоонтологій / О. Дишлик // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – Випуск 1 (17). – С. 245–249. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Сьогодні під час розроблення систем управління територіями найбільшою проблемою залишається задача структуризації і представлення інформації. Запропоновано підхід до інтеграції даних з використанням геотехнологій як моделі описання знань в подібних системах. Крім цього, запропоновано метод для побудови онтології та проаналізовано його переваги і обмеження. Сегодня при разработке систем управления территориями наибольшей проблемой остается задача структуризации и представления информации. Предложен подход к интеграции данных с использованием геоонтологий как модели описания знания в подобных системах. Кроме того, предложен метод для построения онтологии и проанализированно его преимущества и ограничения. Nowadays the problem of structurization and information presentation remains the most problem area in territory control systems developing. In the article was offered an approach to the integration of data with the use of geoontology as a model of knowledge description in similar systems. A method was offered for ontology creation with analyzing its advantages and limitations.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5950
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2009. – Випуск 1(17)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.PDF197,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.