Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5949
Title: Визначення горизонтальних зміщень конструкцій перекриття водозливної греблі Добротвірського водосховища
Other Titles: Определение горизонтальних смещений верхней части водосливной плотины Добротворского водохранилища
Determination of horizontal removal upper part of the spillway dam Dobrotvir reservoir
Authors: Дейнека, Ю.
Петров, С.
Радь, І.
Bibliographic description (Ukraine): Дейнека Ю. Визначення горизонтальних зміщень конструкцій перекриття водозливної греблі добротвірського водосховища / Ю. Дейнека, С. Петров, И. Радь // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – Випуск 1 (17). – С. 157–162. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: На основі результатів трьох циклів геодезичних вимірювань визначено та проаналізовано горизонтальні зміщення верхньої частини водозливної греблі Добротвірського водосховища. На основе результатов трёх циклов геодезических измерений определены и проанализированы горизонтальные смещения верхней части водосливной плотины Добротворского водохранилища. On the grounds of the result of three cycles of the geodesic measuring there are determined and analyzed horizontal removals of upper part of the spillway dam Dobrotvir reservoir.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5949
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2009. – Випуск 1(17)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.PDF195,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.