Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56068
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДонченко, М. І.
dc.contributor.authorГринишин, О. Б.
dc.contributor.authorКочубей, В. В.
dc.contributor.authorХлібишин, Ю. Я.
dc.contributor.authorDonchenko, M.
dc.contributor.authorGrynyshyn, O.
dc.contributor.authorKochubey, V.
dc.contributor.authorKhlibyshyn, Yu. Ya.
dc.date.accessioned2021-01-28T11:23:58Z-
dc.date.available2021-01-28T11:23:58Z-
dc.date.created2020-02-24
dc.date.issued2020-02-24
dc.identifier.citationОсобливості старіння окисненого нафтового бітуму марки БНД 60/90 ПАТ “Укртатнафта” / М. І. Донченко, О. Б. Гринишин, В. В. Кочубей, Ю. Я. Хлібишин // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Том 3. — № 1. — С. 83–89.
dc.identifier.urihttp://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56068-
dc.description.abstractІстотним недоліком, що скорочує термін служби дорожнього полотна є старіння в’яжучого. В роботі описано основні чинники, які призводять до погіршення властивостей окиснених нафтових бітумів, та встановлено, що значна втрата в’яжучих властивостей втра- чається ще до введення дорожнього полотна в експлуатацію. Проведено штучне зістарю- вання зразків бітуму згідно з ГОСТ 18180 та здійснено порівняння показників до та після процесу 5- та 10-годинного старіння. Завдяки даним, одержаним у результаті проведеної інфрачервоної спектроскопії та термогравіметричного аналізу, глибше досліджено зміни, які відбуваються під час старіння бітуму.
dc.description.abstractA significant disadvantage of shortening life of the roadway is the aging of the binder. The main factors that lead to the deterioration of the properties of oxidized oil bitumen are described in the article. It is found that considerable loss of binding properties happens even before the commissioning of the road. An artificial aging of the bitumen samples according to GOST 18180 was performed and the indexes before and after the process of 5 and 10 hours aging were compared. Thanks to the data, obtained as a result of infrared spectroscopy and thermographic analysis, the changes occurring during the aging of bitumen are investigated more deeply.
dc.format.extent83-89
dc.language.isouk
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofChemistry, Technology and Application of Substances, 1 (3), 2020
dc.subjectнафтовий дорожній бітум
dc.subjectтехнологічне старіння
dc.subjectтермоокисне старіння
dc.subjectасфальтобетонне покриття
dc.subjectокиснення гудрону
dc.subjectpetroleum road bitumen
dc.subjecttechnological aging
dc.subjectthermal oxidation aging
dc.subjectasphalt concrete coating
dc.subjecttar oxidation
dc.titleОсобливості старіння окисненого нафтового бітуму марки БНД 60/90 ПАТ “Укртатнафта”
dc.title.alternativeCharacteristics of aging of oxidized oil bitumen BND 60/90 PJSC “Ukrtatnafta”
dc.typeArticle
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.format.pages7
dc.identifier.citationenCharacteristics of aging of oxidized oil bitumen BND 60/90 PJSC “Ukrtatnafta” / M. Donchenko, O. Grynyshyn, V. Kochubey, Yu. Ya. Khlibyshyn // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 3. — No 1. — P. 83–89.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/ctas2020.01.083
dc.relation.references1. Belyayev K. B. (2017). Puti povysheniya ekspluatatsionnykh svoystv asfal’tobetona. Sbornik nauchnykh trudov ÍÍ Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh. Omsk, SibADI, s. 466.
dc.relation.references2. Doshlov O. I., Alekseyenko V. V., Speshilov Ye. G. (2014). Vzaimosvyaz’ plotnosti, sostava i svoystv okislennykh i modifitsirovannykh bitumov. Vestnik IrGTU No. 5 (88), s. 144–147.
dc.relation.references3. Rybachuk N. A. (2015). Stareniye bitumnogo vyazhushchego. Vestnik IrGTU No. 2 (97), s. 120–125.
dc.relation.references4. Pyrig Ya. I. (2013) Ob osobennostyakh naznacheniya temperatury tekhnologicheskogo nagreva bitumov. Vestnik KHNADU vypusk 60, s. 95–99.
dc.relation.references5. Sukhovilo N. P., Tkachev S. M (2016). Osobennosti struktury i svoystv dorozhnykh bitumov, poluchennykh po razlichnym tekhnologiyam. Vestnik Polotskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya B. No. 3. s. 153–159.
dc.relation.references6. Kishchyns’kyy S. V., Kopynets’ I. V., Sokolov O. (2015). Zvit pro naukovo-doslidnu robotu. Etap 3 Provedennya doslidzhennya bitumiv, shcho vykorystovuyut’sya v Ukrayini protyahom 2015 roku.
dc.relation.references7. Fryder I. V., Hrynyshyn O. B. (2012). Vyvchennya protsesu oderzhannya naftovykh bitumiv okysnennyam parafinystoho hudronu, vydilenoho z ukrayins’kykh naft. Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”, No. 726. Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya, s. 453–457.
dc.relation.references8. Maryshev B. S., Solov’yev B. N. (2004). Asfal’tobetonnyye zavody i tekhnologicheskoye oborudovaniye dlya ikh osnashcheniya. Dorozhnaya tekhnika No. 4, s. 96.
dc.relation.references9. Ivanchenko S. N., Yarmolinskaya N. I., Parfenov A. A. (2006) Obespecheniye kachestva asfal’tobetona s uchetom svoystv sostavlyayushchikh i tekhnologii uplotneniya. Khabarovsk, Izd-vo TOGU.
dc.relation.references10. Pakter M. K. Bratchun V. I., Stukalov O. A., Bespalov V. L., Dolya A. H. (2014). Zakonomirnosti tekhnolohichnoho starinnya naftovykh dorozhnikh bitumiv ta asfal’tobetonnykh sumishey. Suchasne promyslove ta tsyvil’ne budivnytstvo, t. 10. No. 4, s. 225–235.
dc.relation.references11. Kolbanovskaya A. S., Mikhaylov V. V. (1973). Dorozhnyye bitumy. Moskva, s. 263.
dc.relation.references12. Byelyatyns’kyy A. O, Krayushkina K. V. (2016). Fizyko-khimichna mekhanika dorozhn’o-budivel’nykh materialiv. Kyyiv, NAU.
dc.relation.references13. Sil’versteyn R., Basler G., Morril T., Maslov A. (Ed.) (1977). Spektrometricheskaya identifikatsiya organicheskikh soyedineniy. Moskva. Izd. “Mir”.
dc.relation.referencesen1. Belyayev K. B. (2017). Puti povysheniya ekspluatatsionnykh svoystv asfal’tobetona. Sbornik nauchnykh trudov ÍÍ Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh. Omsk, SibADI, s. 466.
dc.relation.referencesen2. Doshlov O. I., Alekseyenko V. V., Speshilov Ye. G. (2014). Vzaimosvyaz’ plotnosti, sostava i svoystv okislennykh i modifitsirovannykh bitumov. Vestnik IrGTU No. 5 (88), s. 144–147.
dc.relation.referencesen3. Rybachuk N. A. (2015). Stareniye bitumnogo vyazhushchego. Vestnik IrGTU No. 2 (97), s. 120–125.
dc.relation.referencesen4. Pyrig Ya. I. (2013) Ob osobennostyakh naznacheniya temperatury tekhnologicheskogo nagreva bitumov. Vestnik KHNADU vypusk 60, s. 95–99.
dc.relation.referencesen5. Sukhovilo N. P., Tkachev S. M (2016). Osobennosti struktury i svoystv dorozhnykh bitumov, poluchennykh po razlichnym tekhnologiyam. Vestnik Polotskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya B. No. 3. s. 153–159.
dc.relation.referencesen6. Kishchyns’kyy S. V., Kopynets’ I. V., Sokolov O. (2015). Zvit pro naukovo-doslidnu robotu. Etap 3 Provedennya doslidzhennya bitumiv, shcho vykorystovuyut’sya v Ukrayini protyahom 2015 roku.
dc.relation.referencesen7. Fryder I. V., Hrynyshyn O. B. (2012). Vyvchennya protsesu oderzhannya naftovykh bitumiv okysnennyam parafinystoho hudronu, vydilenoho z ukrayins’kykh naft. Visnyk Natsional’noho universytetu "L’vivs’ka politekhnika", No. 726. Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya, s. 453–457.
dc.relation.referencesen8. Maryshev B. S., Solov’yev B. N. (2004). Asfal’tobetonnyye zavody i tekhnologicheskoye oborudovaniye dlya ikh osnashcheniya. Dorozhnaya tekhnika No. 4, s. 96.
dc.relation.referencesen9. Ivanchenko S. N., Yarmolinskaya N. I., Parfenov A. A. (2006) Obespecheniye kachestva asfal’tobetona s uchetom svoystv sostavlyayushchikh i tekhnologii uplotneniya. Khabarovsk, Izd-vo TOGU.
dc.relation.referencesen10. Pakter M. K. Bratchun V. I., Stukalov O. A., Bespalov V. L., Dolya A. H. (2014). Zakonomirnosti tekhnolohichnoho starinnya naftovykh dorozhnikh bitumiv ta asfal’tobetonnykh sumishey. Suchasne promyslove ta tsyvil’ne budivnytstvo, t. 10. No. 4, s. 225–235.
dc.relation.referencesen11. Kolbanovskaya A. S., Mikhaylov V. V. (1973). Dorozhnyye bitumy. Moskva, s. 263.
dc.relation.referencesen12. Byelyatyns’kyy A. O, Krayushkina K. V. (2016). Fizyko-khimichna mekhanika dorozhn’o-budivel’nykh materialiv. Kyyiv, NAU.
dc.relation.referencesen13. Sil’versteyn R., Basler G., Morril T., Maslov A. (Ed.) (1977). Spektrometricheskaya identifikatsiya organicheskikh soyedineniy. Moskva. Izd. "Mir".
dc.citation.issue1
dc.citation.spage83
dc.citation.epage89
dc.coverage.placenameLviv
dc.coverage.placenameLviv
Appears in Collections:Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2020. – Vol. 3, No. 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.