Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2020. – Vol. 3, No. 1 : [37] Collection home page

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Науковий журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування» є правонаступником журналу Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування» . Журнал входить до переліку наукових фахових видань (хімічні і технічні науки), затвердженого МОН України. Виходить двічі на рік з 2018 року.

Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Volodymyr Skorokhoda. – Lviv Polytechnic Publishing House, 2020. – Volume 3, number 1. – 244 p. : il. : ill.

Зміст


1
9
14
22
27
33
39
45
50
59
65
70
75
83
90
95
110
117
125
135
142
148
155
161
169
175
184
190
196
203
209
214
220
226
232
239
245

Content (Vol. 3, No 1)


1
9
14
22
27
33
39
45
50
59
65
70
75
83
90
95
110
117
125
135
142
148
155
161
169
175
184
190
196
203
209
214
220
226
232
239
245

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article24-Feb-2020Способи отримання порошків алюмомагнезіальної шпінелі. ОглядЛуцюк, І. В.; Ілючок, І. О.; Lutsyuk, I.; Iliuchok, I.
Article24-Feb-2020Синтез і властивості ніобійвмісного силікатного склаВахула, Я. І.; Зубачик, В. М.; Петришин, О. А.; Луцюк, І. В.; Тупісь, І. М.; Гавришкевич, Я. І.; Vakhula, Ya.; Zubachyk, V.; Petryshyn, O.; Lutsyuk, I.; Tupis, I.; Gavryshkevych, Ya.
Article24-Feb-2020Окремий випадок термохімічного аналізу кавітаційного сонолізу водиСухацький, Ю. В.; Sukhatskyi, Yu.
Article24-Feb-2020Influence of acoustic radiation of ultrasonic range on modification of natural clinoptilolite by ions of argentumsМашталер, А. С.; Знак, З. О.; Зінь, О. І.; Сухацький, Ю. В.; Пиріг, М. А.; Mashtaler, A.; Znak, Z.; Zin, O.; Sukhatskyi, Yu.; Pyrig, M.
Article24-Feb-2020Synthesis of peroxid-containing hetero-chain amphiphilic oligomers and their colloid-chemical propertiesКузнецова, К. І.; Флейчук, Р. І.; Толстенко, А. Д.; Гевусь, О. І.; Kuznetsova, K.; Fleychuk, R.; Tolstenko, A.; Hevus, O.
Article24-Feb-2020Фізико-хімічні дослідження структури гумінових кислотКочубей, В. В.; Семенюк, І. В.; Карпенко, О. В.; Скорохода, В. Й.; Kochubei, V.; Semeniuk, I.; Karpenko, O.; Skorokhoda, V.
Article24-Feb-2020Зміст-
Article24-Feb-2020Формування гідрогелів на основі пектину з різним ступенем естерифікаціїДронь, І. А.; Стасюк, А. В.; Букартик, М. М.; Лугова, Ю. І.; Самарик, В. Я.; Dron, I.; Stasiuk, A.; Bukartyk, M.; Lugova, Yu.; Samaryk, V.
Article24-Feb-2020Армування альгінат-желатинового гідрогелю функціоналізованим поліпропіленовим мікроволокномНосова, Н. Г.; Майкович, О. В.; Борденюк, О. Ю.; Яковів, М. В.; Варваренко, С. М.; Nosova, N.; Maikovych, O.; Bordeniuk, O.; Yakoviv, M.; Varvarenko, S.
Article24-Feb-2020Дослідження впливу вмісту рослинної олії на властивості полімерних композитних матеріалівЧобіт, М. Р.; Васильєв, В. П.; Панченко, Ю. В.; Chobit, M.; Vasylyev, V.; Panchenko, Yu.
Article24-Feb-2020Дослідження блокової полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату у присутності полівінілпіролідону та мінерального наповнювача на основі оксидів кремнію та алюмініюДудок, Г. Д.; Дзяман, І. З.; Семеген, Р. І.; Семенюк, Н. Б.; Скорохода, В. Й.; Dudok, H.; Dziaman, I.; Semegen, R.; Semenyuk, N.; Skorokhoda, V.
Article24-Feb-2020Influence of metal-containing polymer-silicate filler on the technological properties of polypropyleneМасюк, А. С.; Катрук, Д. С.; Левицький, В. Є.; Бойко, М. В.; Куліш, Б. І.; Masyuk, A.; Katruk, D.; Levytskyi, V.; Boiko, M.; Kulish, B.
Article24-Feb-2020Дослідження кінетики прищепленої полімеризації у тонкому шарі 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідономМельник, Ю. Я.; Кос, П. О.; Суберляк, О. В.; Melnyk, Yu.; Kos, P.; Suberlyak, O.
Article24-Feb-2020Дослідження впливу модифікованих похідними поліетиленаміногуанідину наповнювачів на властивості композитів на основі поліпропіленуБаштаник, П. І.; Терещук, М. М.; Янова, К. В.; Bashtanyk, P.; Tereshchuk, M.; Yanova, K.
Article24-Feb-2020Quantum-chemical modeling of the chemistry process of the zinc sulfide and zinc selenide films synthesisСозанський, М. А.; Стаднік, В. Є.; Шаповал, П. Й.; Курило, О. П.; Гумінілович, Р. Р.; Sozanskyi, M.; Stadnik, V.; Shapoval, P.; Kurylo, O.; Guminilovych, R.
Article24-Feb-2020Оцінка за допомогою CFD-моделювання ефективності змішування з використанням обертового сегмента циліндрГайдос, І.; Слота, Я.; Сікора, Я.; Красінський, В.; Gajdoš, I.; Slota, J.; Sikora, J.; Krasinsky, V.
Article24-Feb-2020Processing of selected properties of extruded recycled plasticsГарбач, Т.; Дулебова, Л.; Garbacz, T.; Dulebova, L.
Article24-Feb-2020Effective techniques for bio-coal briquettes productionКіндзера, Д. П.; Госовський, Р. Р.; Атаманюк, В. М.; Гнатів, З. Я.; Kindzera, P.; Hosovskyi, R.; Hnativ, Z.; Atamanyuk, V.
Article24-Feb-2020Проблеми утилізації відходів фармацевтичної галузі (Огляд)Попович, О. Р.; Вронська, Н. Ю.; Ятчишин, Ю. Й.; Мальований, М. С.; Popovych, O.; Vronska, N.; Yatchyshyn, Yu.; Malovanyy, M.
Article24-Feb-2020Кінетика адсорбції фосфатіонів синтетними цеолітами на основі золи виносу ТЕССабадаш, В. В.; Гумницький, Я. М.; Sabadash, V.; Gumnitsky, Ya.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37