Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5604
Title: Идентификация обьектов оптической термометрии по их тепловому излучению.
Authors: Жуков, Леонид
Богдан, Александр
Bibliographic description (Ukraine): Жуков Л. Идентификация обьектов оптической термометрии по их тепловому излучению / Леонид Жуков, Александр Богдан // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – Випуск 70. – С. 96–103. – Библиография: 9 названий.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Розроблено фізичні основи ідентифікації спектральних розподілів коефіцієнта випромінювання об’єктів оптичної температури за їхнім власним тепловим випромінюванням. Ідентифікація дає змогу виключити методичні похибки оптичної термометрії, що зумовлені невідомими значеннями та випадковими змінами коефіцієнтів випромінювання, а також може бути використана в спеціальних, зокрема в аерокосмічних, дослідженнях віддалених об’єктів. Разработаны физические основы идентификации спектральных распределений излучательной способности обьектов оптической термометрии по их собственному тепловому излучению. Идентификация позваляэт исключить методические погрешностей оптической термометрии, обусловлены неызвестными значениями и случайными изменениями излучательной способности, а также может быть использована в специальных, в том числе аэрокосмических, исследованиях удаленных обьектов. The authors have developed physical bases for identification of the emissivity spectral distribution of the optical thermometry objects by their thermal radiation. The identification allows to exclude the emissivity of method in optical thermometry and also can be used for spectral, including aerospace, investigations of the remote object.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5604
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2009. – Випуск 70

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf320,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.