Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5603
Title: Оцінювання рівня якості продукції з використанням теорії нечітких множин.
Authors: Бойко, Оксана
Столярчук, Петро
Bibliographic description (Ukraine): Бойко О. Оцінювання рівня якості продукції з використанням теорії нечітких множин / Оксана Бойко, Петро Столярчук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – Випуск 70. – С. 203–206. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Запропоновано метод оцінювання якості продукції, який ґрунтується на використанні теорії нечітких множин. Предложено метод оценивания качества продукции, который основан на использовании теории нечитких множеств. Product quality-estimation method based on the use of fuzzy sets theory is proposed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5603
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2009. – Випуск 70

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38.pdf234,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.