Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/559
Title: Вплив аутсортингу і явища синергії на логістичну діяльність підприємств автомобільної галузі
Authors: Кобилюх, О. Я.
Проць, І. І.
Ференчак, Н. Я.
Bibliographic description (Ukraine): Кобилюх О. Я Вплив аутсортингу і явища синергії на логістичну діяльність підприємств автомобільної галузі / О. Я. Кобилюх, І. І. Проць, Н. Я. Ференчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 633 : Логістика. – С. 309–314. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Розглянуто вплив логістики та її складових, таких як явище синергії і аутсорсинг на зростання прибутковості підприємств автомобільної галузі. Досліджується явище синергії та її чинники. Аналізується ефективність застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності процесів конструювання, виробництва і сфери обслуговування клієнтів у Польщі. Досліджується ситуація на вітчизняному аналогічному ринку та визначаються позиції VW Group в Україні. The influence of logistics and its components such as synergy phenomena and outsourcing on the profit of motor car plants has been explained in the article. Synergy phenomena and its components have been researched.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/559
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2008. – №633

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44.pdf202,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.