Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5585
Tytuł: Деякі особливості вербалізації концепта "доля" в українській та англійській мовах
Authors: Андрейчук, Н. І.
Мамажанова, І. А.
Cytat: Андрейчук Н. І. Деякі особливості вербалізації концепта "доля" в українській та англійській мовах / Н. І. Андрейчук, І. А. Мамажанова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 586 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 47–52. – Бібліографія: 21 назва.
Data wydania: 2007
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Ознайомлення з результатами дослідження концепта ДОЛЯ в українській та англійській мовах, яке здійснювалось з метою виявлення особливостей засобів його вербалізації. Підґрунтям проведеного аналізу об’єкта є твердження, що семантика мовного знака – основне джерело знань про вміст концепта. Аналіз, спрямований на експлікацію семантичної структури мовних одиниць, що вербалізують досліджуваний концепт в українській та англійській мовах, дав можливість порівняти специфіку наших знань та уявлень про долю. The article acquaints with the results of research aimed to discover peculiarities of verbalization of the concept FATE in English and Ukrainian. The analysis is conducted proceeding from the idea that our knowledge of the semantics of the linguistic units representing the concept is the main source of our knowledge about the concept content. The semantic structure of the units verbalizing the concept FATE has been made explicit and thus some national peculiarities of our knowledge of the world have been discovered.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5585
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – 2007. – №586

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
14.pdf168,5 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi