Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55779
Title: Стратегічна безпека системи “об’єкт – інформаційна технологія”
Authors: Бобало, Ю. Я.
Дудикевич, В. Б.
Микитин, Г. В.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Бобало Ю. Я. Стратегічна безпека системи “об’єкт – інформаційна технологія”: монографія / Ю. Я. Бобало, В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 260 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 004.056
Number of pages: 260
Abstract: Висвітлено взаємозв’язок завдань програм інформатизації та інтелектуалізації для забезпечення стратегічної безпеки системи “об’єкт – інформаційна технологія” у контексті роботоздатності об’єктів та гарантоздатності інформаційних технологій. Викладено парадигму побудови інформаційних технологій відбирання різнорідних даних та аналітичну платформу безпеки “об’єкт – інформаційна технологія” у контексті інфраструктури інформатизації. Синтезовано квінтесенцію безпеки багаторівневих кіберфізичних систем “кібернетичний простір – комунікаційне середовище – фізичний простір”. Розглянуто парадигму, концепцію та універсальну платформу побудови комплексних систем безпеки у просторі “загрози – профілі – інструментарій”, які цілісно спрямовані на забезпечення гарантоздатності кіберфізичних систем. Для наукових та інженерно-технічних працівників із інформаційних технологій, кіберфізичних систем, інформаційної безпеки, а також магістрантів та аспірантів.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55779
Copyright owner: © БобалоЮ. Я., Дудикевич В. Б., Микитин Г. В., 2020
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
Content type: Monograph
Appears in Collections:Підручники, посібники, монографії

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools