Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55775
Назва: Catalytic Performance of Copper-Manganese Supported on Activated Carbon Synthesized by Deposition-Precipitation Method
Інші назви: Характеристика марганець-мідного каталізатора на активованому вуглеці, синтезованому методом висадження
Автори: Kimi, Melody
Safiuddin, Bibie Nur Syafiqah
Pang, Suh Cem
Приналежність: University Malaysia Sarawak
Бібліографічний опис: Kimi M. Catalytic Performance of Copper-Manganese Supported on Activated Carbon Synthesized by Deposition-Precipitation Method / Melody Kimi, Bibie Nur Syafiqah Safiuddin, Suh Cem Pang // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 14. — No 1. — P. 32–37.
Bibliographic description: Kimi M. Catalytic Performance of Copper-Manganese Supported on Activated Carbon Synthesized by Deposition-Precipitation Method / Melody Kimi, Bibie Nur Syafiqah Safiuddin, Suh Cem Pang // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 14. — No 1. — P. 32–37.
Є частиною видання: Chemistry & Chemical Technology, 1 (14), 2020
Випуск/№ : 1
Дата публікації: 24-січ-2020
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/chcht14.01.032
Теми: окиснення бензилового спирту
біметалічний каталізатор
активований вуглець
мідь
марганець
benzyl alcohol oxidation
bimetallic catalyst
activated carbon
copper
manganese
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 32-37
Початкова сторінка: 32
Кінцева сторінка: 37
Короткий огляд (реферат): Наночастинки CuMnx /активоване вугілля (AВ, x = 0,1; 0,2; 0,5 і 1) отримували методом висадження. Вивчено каталітичну характеристику CuMnx /AВ для окиснення бензилового спирту до бензальдегіду. Показано, що молярне співвідношення Mn відіграє важливу роль у каталітичній характеристиці. Оптимальна кількість Mn становить 0,1 при максимальному перетворенні бензилового спирту 63 %.
CuMnx/activated carbon (AC, x = 0.1, 0.2, 0.5 and 1) nanoparticles were prepared by depositionprecipitation method. The catalytic performance of CuMnx/AC catalysts were studied for the oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde. The molar ratio of Mn plays an important role in the catalytic performances. The optimum amount of Mn is 0.1 with the highest benzyl alcohol conversion of 63 %.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55775
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Kimi M., Safiuddin B., Pang S., 2020
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://doi.org/10.1002/anie.200904362
https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2014.06.054
https://doi.org/10.1016/j.catcom.2005.10.013
https://doi.org/10.1016/j.catcom.2007.11.017
https://doi.org/10.1039/C2GC36441G
https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2017.10.013
https://doi.org/10.1016/j.catcom.2016.07.018
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.06.017
https://doi.org/10.1016/j.jcis.2016.08.010
https://doi.org/10.1016/j.apcata.2017.05.036
https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2017.08.022
https://doi.org/10.1016/S1566-7367(03)00027-X
https://doi.org/10.1016/j.catcom.2017.05.013
https://doi.org/10.1016/j.catcom.2016.10.027
https://doi.org/10.1016/j.catcom.2007.04.020
https://doi.org/10.1016/j.apcata.2010.03.027
https://doi.org/10.1039/C5TA00004A
https://doi.org/10.1039/C5DT00299K
https://doi.org/10.1016/S1872-2067(08)60001-7
https://doi.org/10.1016/j.molcata.2008.11.003
https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2007.09.047
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.05.008
https://doi.org/10.1021/cr4007347
https://doi.org/10.1002/chem.201003025
https://doi.org/10.1007/s11144-014-0773-4
https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2017.09.008
https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.01.119
https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.06.005
https://doi.org/10.1007/s10562-015-1641-1
https://doi.org/10.1155/2013/367261
https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2015.07.048
https://doi.org/10.1039/c2cs35188a
https://doi.org/10.1006/jcat.1999.2390
https://doi.org/10.1016/j.cattod.2005.02.023
https://doi.org/10.1016/j.apcata.2012.05.014
https://doi.org/10.1016/j.molcata.2016.03.026
Перелік літератури: [1] Kuang Y., Islam N., Nabae Y. et al.: Angew. Chem. Int. Edit., 2010, 49, 436. https://doi.org/10.1002/anie.200904362
[2] Arena F., Gumina B., Lombardo A. et al.: Appl. Catal. B, 2015, 162, 260. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2014.06.054
[3] Lingaiah N., Reddy K., Babu N. et al.: Catal. Commun., 2006, 7, 245. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2005.10.013
[4] Weng Z., Wang J., Jian X.: Catal. Commun., 2008, 9, 1688. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2007.11.017
[5] Davis S., Ide M., Davis R.: Green Chem., 2013, 15, 17. https://doi.org/10.1039/C2GC36441G
[6] Gu Y., Li C., Bai J., Liang H.: J. Photochem. Photobiol. A., 2018, 351, 87. https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2017.10.013
[7] Sun J., Tong X., Liu Z. et al.: Catal. Commun., 2016, 85, 70. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2016.07.018
[8] Dayan O.,Tercan M., Özdemir N.: J. Mol. Struct., 2016, 1123, 35. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.06.017
[9] Hu Z., Zhao Y., Liu J. et al.: J. Colloid Interf. Sci., 2016, 483, 26. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2016.08.010
[10] Xu J., Shang J-K., Chen Y. et al.: Appl. Catal. A., 2017, 542, 380. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2017.05.036
[11]Jung D., Lee S., Na K.: Solid State Sci., 2017, 72, 150. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2017.08.022
[12] Choudhary V., Chaudhari P., Narkhede V.: Catal. Commun., 2003, 4, 171. https://doi.org/10.1016/S1566-7367(03)00027-X
[13] Feng X., Lv P., Sun W. et al.: Catal. Commun., 2017, 99, 105. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2017.05.013
[14] Elmaci G., Ozer D.,Zumreoglu-Karan B.: Catal. Commun., 2017, 89, 56. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2016.10.027
[15] Su Y., Wang L., Liu Y. et al.: Catal. Commun., 2007, 8, 2181. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2007.04.020
[16] Bansal V., Thankachana P., Prasad R.: Appl. Catal. A, 2010, 381, 8. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2010.03.027
[17] Chen S., Liu G., Yadegari H. et al.: J. Mater. Chem. A., 2015, 3, 2559. https://doi.org/10.1039/C5TA00004A
[18] Murashima Y., Ohtani R., Matsui T. et al.: Dalton Trans., 2015, 44, 5049. https://doi.org/10.1039/C5DT00299K
[19] Hu J., Sun K., He D., Xu B.: Chin. J. Catal., 2007, 28, 1025. https://doi.org/10.1016/S1872-2067(08)60001-7
[20] Tang Q., Huang X., Chen Y. et al.: J. Mol. Catal. A, 2009, 301, 24. https://doi.org/10.1016/j.molcata.2008.11.003
[21] Shao Y., Sui J., Yin G., Gao Y.: Appl. Catal. B, 2008, 79, 89. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2007.09.047
[22] Yu X., Huo Y., Yang J. et al.: Appl. Surf. Sci., 2013, 280, 450. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.05.008
[23] Navalon S., Dhakshinamoorthy A., Alvaro M., Garcia H.: Chem. Rev., 2014, 114, 6179. https://doi.org/10.1021/cr4007347
[24] Zhu J., Faria J., Figueiredo J., Thomas A.: Chem. Eur. J., 2011, 17, 7112. https://doi.org/10.1002/chem.201003025
[25] Nguyen Q., Quan N.: Reac. Kinet. Mech. Cat., 2015, 114, 147. https://doi.org/10.1007/s11144-014-0773-4
[26] Kimi M., Jaidie M., Pang S.: J. Phys. Chem. Solid., 2018, 112, 50. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2017.09.008
[27] Wu G., Gao Y., Ma F. et al.: Chem. Eng. J., 2015, 271, 14. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.01.119
[28] Vinayagam M., Ramachandran S., Ramya V., Sivasamy A.: J. Environ. Chem. Eng., 2018, 6, 3726. https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.06.005
[29] Olmos C., Chinchilla L., Delgado J. et al.: Catal. Lett., 2016, 146, 144. https://doi.org/10.1007/s10562-015-1641-1
[30] Ali R., Adil S., Al-warthan A., Siddiqui M.: J. Chem., 2013, 2013. https://doi.org/10.1155/2013/367261
[31] Zhou C., Guo Z., Dai Y. et al.: Appl. Catal. B., 2016, 181, 118. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2015.07.048
[32] Alonso D., Wettstein S., Dumesie J.: Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 8075. https://doi.org/10.1039/c2cs35188a
[33] Dandekar A., Baker R., Vannice M.: J. Catal., 1999, 183, 131. https://doi.org/10.1006/jcat.1999.2390
[34] Macia-Agullo J., Cazorla-Amoros D., Linares-Solano A. et al.: Catal. Today, 2005, 102, 248. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2005.02.023
[35] Li W., Wang A., Liu X., Zhang T.: Appl. Catal. A, 2012, 433-434, 146. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2012.05.014
[36] Wu G., Gao Y., Ma F. et al.: Chem. Eng. J., 2015, 271, 14. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.01.119
[37] Santra C., Pramanik M., Bando K. et al.: J. Mol. Catal. A, 2016, 418-419, 41. https://doi.org/10.1016/j.molcata.2016.03.026
References: [1] Kuang Y., Islam N., Nabae Y. et al., Angew. Chem. Int. Edit., 2010, 49, 436. https://doi.org/10.1002/anie.200904362
[2] Arena F., Gumina B., Lombardo A. et al., Appl. Catal. B, 2015, 162, 260. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2014.06.054
[3] Lingaiah N., Reddy K., Babu N. et al., Catal. Commun., 2006, 7, 245. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2005.10.013
[4] Weng Z., Wang J., Jian X., Catal. Commun., 2008, 9, 1688. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2007.11.017
[5] Davis S., Ide M., Davis R., Green Chem., 2013, 15, 17. https://doi.org/10.1039/P.2GC36441G
[6] Gu Y., Li C., Bai J., Liang H., J. Photochem. Photobiol. A., 2018, 351, 87. https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2017.10.013
[7] Sun J., Tong X., Liu Z. et al., Catal. Commun., 2016, 85, 70. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2016.07.018
[8] Dayan O.,Tercan M., Özdemir N., J. Mol. Struct., 2016, 1123, 35. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.06.017
[9] Hu Z., Zhao Y., Liu J. et al., J. Colloid Interf. Sci., 2016, 483, 26. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2016.08.010
[10] Xu J., Shang J-K., Chen Y. et al., Appl. Catal. A., 2017, 542, 380. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2017.05.036
[11]Jung D., Lee S., Na K., Solid State Sci., 2017, 72, 150. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2017.08.022
[12] Choudhary V., Chaudhari P., Narkhede V., Catal. Commun., 2003, 4, 171. https://doi.org/10.1016/S1566-7367(03)00027-X
[13] Feng X., Lv P., Sun W. et al., Catal. Commun., 2017, 99, 105. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2017.05.013
[14] Elmaci G., Ozer D.,Zumreoglu-Karan B., Catal. Commun., 2017, 89, 56. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2016.10.027
[15] Su Y., Wang L., Liu Y. et al., Catal. Commun., 2007, 8, 2181. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2007.04.020
[16] Bansal V., Thankachana P., Prasad R., Appl. Catal. A, 2010, 381, 8. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2010.03.027
[17] Chen S., Liu G., Yadegari H. et al., J. Mater. Chem. A., 2015, 3, 2559. https://doi.org/10.1039/P.5TA00004A
[18] Murashima Y., Ohtani R., Matsui T. et al., Dalton Trans., 2015, 44, 5049. https://doi.org/10.1039/P.5DT00299K
[19] Hu J., Sun K., He D., Xu B., Chin. J. Catal., 2007, 28, 1025. https://doi.org/10.1016/S1872-2067(08)60001-7
[20] Tang Q., Huang X., Chen Y. et al., J. Mol. Catal. A, 2009, 301, 24. https://doi.org/10.1016/j.molcata.2008.11.003
[21] Shao Y., Sui J., Yin G., Gao Y., Appl. Catal. B, 2008, 79, 89. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2007.09.047
[22] Yu X., Huo Y., Yang J. et al., Appl. Surf. Sci., 2013, 280, 450. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.05.008
[23] Navalon S., Dhakshinamoorthy A., Alvaro M., Garcia H., Chem. Rev., 2014, 114, 6179. https://doi.org/10.1021/cr4007347
[24] Zhu J., Faria J., Figueiredo J., Thomas A., Chem. Eur. J., 2011, 17, 7112. https://doi.org/10.1002/chem.201003025
[25] Nguyen Q., Quan N., Reac. Kinet. Mech. Cat., 2015, 114, 147. https://doi.org/10.1007/s11144-014-0773-4
[26] Kimi M., Jaidie M., Pang S., J. Phys. Chem. Solid., 2018, 112, 50. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2017.09.008
[27] Wu G., Gao Y., Ma F. et al., Chem. Eng. J., 2015, 271, 14. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.01.119
[28] Vinayagam M., Ramachandran S., Ramya V., Sivasamy A., J. Environ. Chem. Eng., 2018, 6, 3726. https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.06.005
[29] Olmos C., Chinchilla L., Delgado J. et al., Catal. Lett., 2016, 146, 144. https://doi.org/10.1007/s10562-015-1641-1
[30] Ali R., Adil S., Al-warthan A., Siddiqui M., J. Chem., 2013, 2013. https://doi.org/10.1155/2013/367261
[31] Zhou C., Guo Z., Dai Y. et al., Appl. Catal. B., 2016, 181, 118. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2015.07.048
[32] Alonso D., Wettstein S., Dumesie J., Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 8075. https://doi.org/10.1039/P.2cs35188a
[33] Dandekar A., Baker R., Vannice M., J. Catal., 1999, 183, 131. https://doi.org/10.1006/jcat.1999.2390
[34] Macia-Agullo J., Cazorla-Amoros D., Linares-Solano A. et al., Catal. Today, 2005, 102, 248. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2005.02.023
[35] Li W., Wang A., Liu X., Zhang T., Appl. Catal. A, 2012, 433-434, 146. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2012.05.014
[36] Wu G., Gao Y., Ma F. et al., Chem. Eng. J., 2015, 271, 14. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.01.119
[37] Santra C., Pramanik M., Bando K. et al., J. Mol. Catal. A, 2016, 418-419, 41. https://doi.org/10.1016/j.molcata.2016.03.026
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Chemistry & Chemical Technology. – 2020. – Vol. 14, No. 1Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.